Zřídil svůj úřad u vojenského velitelství v chlapecké škole a spokojil se s tím, že jeho členové Josef Holík, František Vavřín a Josef Plíva byli přibraní do přípravných sekcí a výborů. Jedním z jeho prvních usnesení bylo vytvoření české školy ve Svitavách. České vojsko postupně obsazovalo také jednotlivé obce. Dne 13. prosince vjelo do Hradce nad Svitavou, 17. prosince pak byla obsazena Březová, o pět dnů později Banín a 23. prosince Radiměř. Protesty proti začlenění Sudet do ČSR se táhly až do roku 1919, kdy byly vylepovány protičeskoslovenské letáky. Ještě 9. března se ve svitavské Turnhalle konalo shromáždění, kde byl bouřlivě akcentovaný německý ráz celého Hřebečska. Poté 29. května měla být na svitavském náměstí uspořádaná nová demonstrace. Nadřízené úřady ji ale zakázaly.

(raf)