Rada města však rozhodla, že znovu bude oceňovat osoby, které se zaslouží dílem pro společnost nebo rozvoj Litomyšle.

„V neděli převzal v novém kostele Plaketu rady města herec Jan Kačer. Má k Litomyšli blízký vztah. Byl s ní svázán při listopadových událostech roku 1989, vozil sem materiály, vystupoval ve Smetanově domě a účinkoval také na festivalu Smetanova Litomyšl. Mimo jiné pomáhal získat mecenáše pro stavbu nového kostela,” sdělil místostarosta Vojtěch Stříteský.

Rada města nyní vypíše termín pro návrhy na udělení plaket. Lidé budou moci navrhovat své kandidáty. Radní počítají, že Plaketu rady města Litomyšle a Cenu purkmistra Laška udělí jednou ročně. Čestné občanství Litomyšle získali v minulosti malíř Václav Boštík, pěvec Eduard Haken, dirigent Libor Pešek nebo sochař Olbram Zoubek.