O byty je velký zájem a město muselo vyřešit klíč k výběru nájemníků podle podmínek dotace.

„Máme asi šedesát žádostí o bydlení. Všichni zájemci musí spadat do cílové skupiny dotačního titulu a zároveň musí splňovat další podmínky. Smlouvy s nájemníky uzavíráme na rok. Poté se bude posuzovat, zda může být smlouva obnovena,“ uvedla mluvčí města Naděžda Šauerová.

První nájemníci se nastěhují začátkem března. „Cílem projektu je nastavit fungování sociálních bytů tak, aby se rodiny staly součástí běžné komunity a měly možnost důstojného bydlení,“ vysvětlila vedoucí odboru sociálních věcí Martina Černíková. Rekonstrukce domu přišla město na 9,4 milionu korun, 7,1 milionu korun tvořila dotace. V letošním roce bude Polička ve výstavbě sociálního bydlení pokračovat.

V sousedním domě vznikne dalších šest nových bytů. Rekonstrukce by měla být hotová ještě letos. Náklady jsou ve výši sedmi milionů korun. Město opět požádalo o dotaci.