Ve čtvrtek si žáci základních a středních škol došli pro svá pololetní vysvědčení, dnes si užívají zasloužený den prázdnin. Pro prvňáčky to bylo jejich první vysvědčení, pro deváťáky jedno z nejdůležitějších, bude totiž mít vliv na jejich přijímací zkoušky na střední školy. Ostatní k pololetnímu vysvědčení přihlížejí možná trochu laxněji.

„Domnívám se, že pololetní vysvědčení děti ani rodiče neprožívají tolik jako to závěrečné. Výjimkou jsou samozřejmě prvňáčci. U nich se jedná o první vysvědčení v životě, tudíž ho jistě s napětím očekávají, jistě se z něj radují a pořádně ho oslaví," konstatovala ředitelka  litomyšlské základní školy U Školek Miroslava Jirečková.

Před přijímačkami

Někteří deváťáci museli před vysvědčením trochu zabojovat. „Pro mě je vysvědčení důležité, protože se budu hlásit na střední odbornou školu, kde na mém vybraném oboru hodně k vysvědčení přihlíží. Spíš jsem se vždycky připravoval na závěrečné vysvědčení, takže teď to byla velká změna," svěřil se Martin Randák z Litomyšle.  Někteří byli takříkajíc v klidu. Vyrozumění o přijetí na střední školu už mají doma jako třeba Barbora Horáčková. Hlásila se na multimediální tvorbu do Hradce Králové.

I ti nejstarší žáci základní školy si pamatují na své první vysvědčení. „Pamatuji si, jak mě rodiče fotili, když jsem pravou nohou přecházela přes práh, aby se mi všechno podařilo, potom byla velkolepá oslava," zavzpomínala Barbora Horáčková.

Samé jedničky

Oslavy u prvňáčků jsou na místě také dnes. Do jednoho se domů poběží pochlubit řadou jedniček. „U většiny dětí jsou jedničky zasloužené. U několika dětí mají především motivační charakter. Z tohoto důvodu jsem přistoupila i ke slovnímu hodnocení formou dopisu adresovaného přímo každému dítěti," prozradila Markéta Šplíchalová, třídní učitelka prvňáčků. Motivační jedničky mají svůj účel. „Prvňáčci udělali velký kus práce. Z malých dětí se stali velcí školáci. Je pro nás důležité, aby chodili do školy rádi a vypěstovaly si správný vztah ke vzdělávání," doplnila Andrea Stejskalová.
Ne vždy se ale žáci, zejména vyšších ročníků, těší ze samých jedniček. Na vyšších stupních nebo na středních školách už to od žáka vyžaduje určitou píli a ctižádost. „Rodiče mají během roku dostatek příležitostí zjistit, jak si jejich dítě vede. Pravidelně mohou sledovat známky v žákovských knížkách. Ve škole probíhají ve čtvrtletí individuální konzultace s učiteli a v případě potřeby si mohou ve škole kdykoli dohodnout schůzku. Prudké výkyvy studijních výsledků žáků většinou řešíme okamžitým telefonickým upozorněním rodičů. Je tedy nejvýše pravděpodobné, že rodiče tuší, jaké hodnocení se objeví na vysvědčení," popsala Miroslava Jirečková.

Bez emocí

Překvapení by proto měla být leda příjemná, když dítko přinese lepší známky, než si původně myslelo. I při známkování učitelé občas přivřou jedno oko.

Hořekovat s vysvědčením svých dětí v ruce není to pravé. „Moc bych se přimlouvala, aby rodiče vysvědčení přijali v klidu a pokusili se zamyslet nad příčinou neúspěchu. Doporučovala bych, aby se rodiče se svými dětmi pokusili bez emocí zhodnotit průběh přípravy na vyučování, aby probrali všechny cesty, které by mohly vést k nápravě a stanovili si konkrétní kroky, které společně podniknou, aby příště byl výsledek lepší. A pak už zbývá jen vzpomenout si, že co můžeme udělat hned, neměli bychom odkládat na zítřek," doporučila Miroslava Jirečková.

ANKETA:
 Co podniknete 
o prázdninách?

Zuzana Hanusová.Zuzana Hanusová, 6 let
žákyně 1. třídy, Litomyšl

O pololetních prázdninách budu doma s maminkou. Budeme si spolu hrát. Už se na prázdniny těším.Dominik Voříšek.Dominik Voříšek, 14 let
žák 9. třídy, Litomyšl

O pololetních prázdninách mě čeká florbalový turnaj, takže budu sportovat. Nevím, jestli turnaj ale zabere celý den. Pak asi budu doma a budu jen tak odpočívat.


František Leier.Šimon František Leier, 8 let
žák 2. třídy, Moravská Třebová

O prázdninách pojedu k babičce a tam oslavíme vysvědčení. Pak si ještě asi pozvu domů kamarády. Možná, že se taky pořádně vyspím.


Elen Kopecká.Elen Kopecká, 8 let
žákyně 2. třídy, Svitavy

Pojedu k babičce a budu si tam hrát s Beníkem a Bimbem. To jsou plyšáci. Taky pomůžu babičce s vařením. Pak se podívám za kočkami, jestli se jim už narodila koťata.