Chodí za ní lidé s nejrůznějšími problémy. „Dnešní doba je taková, že lidé řeší práci, peníze, děti, ale občas přijdou i s otázkou, co se sebou počít,“ říká Věra Šourková. Právě pro sebepoznání jsou taroty velmi vhodnou pomůckou. „Tarotové karty jdou hodně do hloubky. Záleží i na intuici každé kartářky,“ upozorňuje. „Tarot ukazuje podvědomí a to, co je třeba řešit. Neukazuje klasickou budoucnost, například neřekne, kdy se lidé vezmou a kdy rozvedou.

Tarot napoví, co se teď s člověkem děje a co by měl dělat, aby to nepokračovalo.“ Věra Šourková chápe záležitosti jako tarot, numerologie nebo astrologie nikoli jako věštění budoucnosti, ale způsoby sebepoznání. „Jakmile se člověk dostane do pozice, že nemá v moci ovlivňovat osud, stane se z něj loutka. Důležité je, aby člověk poznal sám sebe. Pak se sebou může něco udělat.“ Podle médií Češi vyhledávají častěji konzultaci kartářek než psychologů.

Věra Šourková k tomu říká: „Naše česká duše vždycky trošku tíhla k mysticismu. Za první republiky tu byla velice silná spiritualistická základna. Ale také si myslím, že u nás lidé nebyli zvyklí na psychologa nebo psychiatra. Pokud se mluvilo o psychiatrovi, znamenalo to, že je člověk blázen a patří zavřít do ústavu. Ale je možné, že je to také dané dobou, zájmem, že jde stále o něco ne tak typického.“

Podle Věry Šourkové je u všech oborů jako je astrologie nebo tarot nutné ovládat alespoň základy psychologie. Sama absolvovala dva roky psychologických seminářů u Jiřího Adamce. Studovala ale také astrologii a numerologii na soukromé škole Šárky Sehnalové v Praze. „Astrologie vypadá velmi složitě, ale pokud člověk pronikne do základů, zas tak složité to není.

Pro astrologii je důležitá symbolika. V horoskopu narození je zakonzervována podstata člověka, jeho povahové rysy, problémové stránky. Ovšem každý na sobě může pracovat a měnit se,“ říká průvodkyně a astroložika Věra Šourková.