Průměrné starobní důchody ve svitavském okrese přesáhly devět a půl tisíce korun měsíčně. Ne všichni senioři však na takový příjem dosáhnou. Mnozí si k dávkám od státu přivydělávají.

„Poctivě jsem pracovala od svých osmnácti let. Nemohu za to, že tenkrát byly tak nízké platy a teď to musím odnášet znovu. Chci si konečně důstojně dopřát smysluplný život,“ píše Anna Dumová v internetové diskuzi Svitavského deníku. Ze statistiky vyplývá, že muži pobírají v průměru o téměř sedmnáct set korun více než ženy. Penze mužů dokonce přesáhla v průměru deset a půl tisíce korun.

„Výši starobního důchodu počítají pracovníci ústředí České správy sociálního zabezpečení,“ vysvětlila Jana Buráňová ze správy sociálního zabezpečení. Pro důchod je důležitý hrubý výdělek za jednotlivé odpracované roky. Příjmy za léta, kdy byly nižší platy, upravují koeficienty. Celkovou výši penze však ovlivňuje čas, kdy lidé pobírali nemocenské dávky, plný invalidní důchod nebo byli nezaměstnaní. Také ti, kdo využili možnosti předčasného důchodu, mají jeho výši sníženou. Naopak senioři, kteří pokračují v zaměstnání i po dosažení věku stanoveného pro nárok na penzi, mohou počítat s důchodem vyšším.

Mnozí dříve narození lidé zároveň pobírají důchod a pracují. „Je otázkou, proč zákonodárci umožňují pracovat starobním důchodcům. Obsazují tak místa, kde by mohli pracovat ekonomicky aktivní spoluobčané. Těmi jsou třeba uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce,“ domnívá se Stanislav Navrátil ze svitavského úřadu práce. Podle něj by důchodci měli mít vždycky možnost výběru. Buď budou pracovat bez důchodu, nebo žít plně zabezpečeni penzí.

Příslušné zákony však umožňují důchodcům pracovat naprosto stejně jako ostatním.

Důchody  na Svitavsku.
Důchody v ČR.
Vysvětlivky.