Rakouská společnost AVE CZ odpadové hospodářství nevzdává svou snahu rekonstruovat bývalou spalovnu Synthesie v Semtíně. Stejně tak se ale nevzdávají obce a obyvatelé v okolí kontroverzní stavby.

Firma má přitom proti sobě silného protivníka. Proti spalovně se totiž postavily v jednom šiku jak nejbližší obce, městské obvody a město Pardubice samotné, tak i Pardubický kraj. Ten chce dokonce kvůli tomu změnit dosavadní plán odpadového hospodářství, na nějž se AVE CZ při prosazování spalovny často odvolává.

Třetí dopracování

Obce Pardubicka opětovně důrazně odmítly záměr modernizace spalovny průmyslových odpadů v Semtíně, o který již delší čas usiluje firma AVE CZ. V probíhajícím řízení EIA o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí se znovu samosprávy ohrazují proti výstavbě spalovny nebezpečných odpadů. Jde v podstatě již o třetí kolo procesu EIA, který může trvat tak dlouho, dokud ministerstvo životního prostředí nerozhodne o osudu spalovny. Obce a město Pardubice nyní vydaly společné stanovisko, které včera starostové s primátorem představili novinářům.

Nesouhlas, který podepsali starostové Lázní Bohdanče, Rybitví, Srnojed, Černé u Bohdanče, tří městských obvodů i pardubický primátor Jaroslav Deml, byl odeslán do Prahy ministerstvo životního prostředí. „Zpracovatel dokumentace se nedostatečně vypořádal s našimi připomínkami a svá tvrzení ve většině případů ničím nedoložil. Popírá naše připomínky, aniž by je vyvrátil seriózními argumenty. Jeho tvrzení jsou buď vágní a zlehčující, nebo jim zcela chybí opora v konkrétních studiích, rozborech a podobně,“ přečetla část textu společného prohlášení rybitevská starosta Naďa Hubáčková a dodala: „Je vidět, že zpracovatel EIA z nás dělá opravdu ,neználky’.“

„Deklarujeme zásadní nesouhlas s modernizací spalovny. Zatíží životní prostředí v nejbližším okolí. Dotčené území, již tak ovlivněné Synthesií a Paramem, nemá být dále zatěžováno dalšími škodlivými vlivy, které mohou mít negativní odraz ve zdraví lidí zde žijících,“ říká primátor Pardubic Jaroslav Deml.

„Názor je jednotný, postoj radních Pardubického kraje je shodný.“ Spalovna tak dala dohromady obce, město a kraj tak, jako nikdy předtím. Rovněž opozice v pardubickém zastupitelstvu z řad ČSSD, která se angažovala v občanském sdružení Stop spalovně v Rybitví, je zásadně proti spalování odpadů v těsném sousedství Pardubic.

Petici proti spalovně podepsalo téměř 47 tisíc lidí. Spalovna, která je v současnosti dostavena, v minulosti především likvidovala kaly z čistírny odpadních vod. V roce 2004 ale musel být její provoz kvůli překračování emisních limitů zastaven.

Synthesia dva roky poté odprodala spalovnu společnosti AVE CZ, která ji získala se záměrem objekt modernizovat. Doposud se ale potýká s vypracováním dokumentace, která byla firmě již třikrát vrácena k přepracování.