Strom v zadní části komplexu dosud stojí. „Myslím si, že není nutné lípu odstranit. Vždyť u prodejny s textilem Vesna pod náměstím také roste mohutný strom. Domy lze stavět také tak, abychom u nich počítali se stromy,“ míní František Plíva ze Svitav.

Jednání nekončí

Na skácení vzrostlé lípy již radnice vydala povolení. „K odstranění ale může firma přistoupit teprve ve chvíli, až nabyde právní moci stavební povolení. A tak se ještě nestalo. Zastupitelé jednají se společností o změnách. Zatím došlo pouze na demoliční práce. Uvidíme, jestli bude stavba pokračovat,“ uvedl Marek Antoš, vedoucí odboru životního prostředí svitavské radnice.

Pokud majitel, společnost Česká real, u hotelu lípu skácí, musí v katastru města Svitavy vysázet náhradní nové stromy.