Knížecí louka je v současné době zanedbaný areál o rozloze 10,5 hektaru, který rozděluje stará alej. Město chce pozemky upravit na volnočasový areál.

Na Knížecí louce by měly vzniknout také čtyři různě dlouhé okruhy o šířce tří metrů. „Kromě in-line stezky chceme, aby v této lokalitě byl prostor pro volnočasové vyžití, hřiště pro matky s dětmi, lanové centrum i občerstvení a toalety. Uvažujeme také o navršení celého kopce, kde by se dalo v zimě sáňkovat,“ vysvětlil Pavel Brettschneider, místostarosta. Studie počítá rovněž s plochami pro konání kulturních akcí a koncertů.

Trasa cyklo a in-line stezky bude navazovat na projekt lokálního biocentra. „Nově bude zbudován tok slepého ramene Třebůvky. V prostorách bude fauna i flóra,“ řekl místostarosta. Na kolik vyjde celková úprava louky, zatím město neví, ale lokální biocentrum bude stát zhruba 3,5 milionu korun. Vodní tůně a zeleň umožní rozvoj živočichů a rostlin mokřadního a vodního typu. Celý areál pohledově zastíní silnici I/35 na jižním okraji města. Stezka pro in-line bude od biokoridoru oddělena valem. Město počítá i s tím, že celý areál vybaví mobiliářem. Obyvatelé Třebové se budou k záměru moci vyjádřit na veřejném jednání, které radnice naplánovala na 17. srpna.

(ap, kk)