Rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj však přišlo teprve před několika dny, ačkoliv původně mělo být jasno už na začátku roku. „Předpokládáme, že termín dokončení se vzhledem k tomu, že se prodloužila doba, kdy nám byl sdělen výsledek posouzení naší žádosti, posune na září příštího roku," vysvětluje vedoucí odboru rozvoje města Miroslav Netolický.

Terminál, který vznikne u vlakového nádraží, nabídne komfortnější způsob přestupu cestujících v železniční dopravě. Lidé budou mít možnost na novém parkovišti střeženém bezpečnostními kamerami bez obav zanechat osobní auta nebo bezpečně uschovat jízdní kola v cyklověži. „Výhodou je, že věž bude mít automatický provoz a dálkové sledování. Lidé si budou moci také ověřit, jaká je obsazenost věže," upřesňuje Netolický.

Kromě parkoviště a cyklověže budou vytvořeny nové autobusové zastávky. „S Pardubickým krajem jednáme o tom, aby se sem přesměrovaly linkové autobusy, které zatím zastavují na Lanškrounské ulici," popisuje Miroslav Netolický.

Vedení kraje tuto myšlenku podporuje. „Město v předstihu uzavřelo s krajem memorandum o spolupráci, aby se zachovala návaznost na vlakovou dopravu, na terminál zajíždělo co nejvíc autobusů a cestujícím bylo umožněno přestupovat na vlak," dodává Netolický.

Prostor před vlakovým nádražím, který v současné chvíli není příliš vzhledný, bude vyčištěný. Budovy, které stojí na pozemcích města, budou zdemolovány.

Cílem projektu je podle Miroslava Netolického zatraktivnění železnice jako ekologického typu dopravy a rozšíření přepravních možností moravskotřebovské železniční stanice, která by se měla stát centrem dopravní obslužnosti celého regionu.

„Současně se vznikem dopravního terminálu je naplánováno spuštění městské hromadné dopravy, která by lidem umožnila dostat se z okrajových částí města na terminál," popisuje s odkazem na programové prohlášení rady města Miroslav Netolický.

NOVĚ POJEDE I MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA
Linky zatím nejsou známé, vše se teprve připravuje a zpracovává. Město v této věci spolupracuje s odborníkem na dopravu. Poprvé budou moct lidé využít městské hromadné dopravy příští rok.

Příprava realizační dokumentace na dopravní terminál by měla skončit v červenci. „Potom by se připravila dokumentace na zadávací řízení na zhotovitele. Následně bude vyhlášena soutěž, už podle nového zákona o veřejných zakázkách. Předpokládáme tak v srpnu nebo září. Když všechno půjde hladce, mohli bychom mít v říjnu vysoutěženo," přiblížil časový harmonogram Miroslav Netolický.

Některé práce, jako například demolice, by se však mohly provést ještě v letošním roce. Stavba terminálu by měla podle projektové dokumentace trvat pět až šest měsíců. „Bude záležet na tom, kdy skončí zima a bude se moci pokračovat dál. Předpokládáme, že v září příštího roku by mohlo být vše hotovo a spuštěno," předestírá Netolický. To ovšem za předpokladu, že všechno půjde hladce.

Celkové náklady na dopravní terminál jsou podle projektové dokumentace 27,4 milionu korun. Dotace z Integrovaného regionálního programu tvoří devadesát procent, tedy 24,7 milionu korun. Město, jehož podíl je pouze desetiprocentní, do projektu vloží 2,7 milionu. Pokud bude vysoutěžená cena nižší, což se vzhledem k obvyklé praxi dá předpokládat, sníží se proporcionálně podíl dotace i města.