Ten zcela zásadní je, že kořenový systém prorůstá do kanalizační přípojky a ucpává ji. Což způsobilo vyplavení nemocničního sklepu. Dendrologický posudek také nehovoří ve prospěch zachování současné vegetace. „Topoly nejsou vhodné do zástavby, zvláště u zdravotnického zařízení, neboť se jedná o alergeny," připomněl další důvod ke skácení ředitel nemocnice Pavel Kunčák. Ten však za největší plus považuje správu kanalizace.

Studii na zlepšení dopravní situace řeší nemocnice už od roku 2013. Letošní rok by tak mohlo dojít k jejímu zlepšení. Na místě skácených stromů po dalších úpravách bude zbudováno parkoviště. Na investicích se bude podílet Pardubický kraj částkou 6,5 milionu korun. Město Svitavy pak investuje do dalších parkovacích míst sumu jeden milion korun.

Kromě stavby parkoviště dojde i k dalším dopravním změnám, které jsou v připravovaném projektu.

Stavební úpravy se dotknou i kina, které je v blízkosti nemocnice. Vše by se tak mělo vyřešit „jedním vrzem."

„Dle výsledku stavebního řízení a koordinace s probíhajícími stavbami předpokládáme dokončení akce do konce roku 2015," sdělil vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Pardubického kraje Jiří Kunt.
Celkově by mělo být vybudováno více jak třicet míst, vyhrazených pro potřeby nemocnice. Dalších patnáct bez specifického určení zaplatí Svitavy z vlastní kasy.

Loučení

Plánované vykácení zasáhlo nejednoho obyvatele. Přece jen byly stromy součástí života na Purkyňově ulici. Dramatická školička ve Svitavách proto uspořádala ve středu v podvečer společné rozloučení. „Dozvěděli jsme se to narychlo minulý týden a dost nás to vzalo. Proti důvodům ale nelze argumentovat. Řekli jsme si, že by bylo potřeba se s nimi alespoň rozloučit," vysvětlila vznik akce učitelka Dramatické školičky Jana Mandlová.

Sešly se nejen děti ze školičky, ale i další přátelé přírody, pro které stromy něco znamenaly. Hlavně javor přímo před budovou kina byl součástí spousty her a zážitků dětí ze školičky. Proto také napsaly stromům dopisy na rozloučenou. „Mám vás moc ráda, budete mi chybět, ale nemohu tomu nijak zabránit," napsala jeden ze vzkazů malá Karolína. Po přečtení všichni stromům zazpívali. Karel Šefrna složil přímo pro tuto příležitost píseň „Topoly, topoly."

Jana Mandlová přesto doufá, že se stromy vrátí, i když v jiné podobě. „Jednáme s městem, jestli by nešlo z kmenů stromů vyřezat sochy a ty pak vrátit na původní místo. V této myšlence máme podporu vedoucího svitavského odboru životního prostředí Marka Antoše nebo zastupitelky Blanky Čuhelová. Snad to tedy vyjde," doplnila. Těší je také, že v místě budou vysázeny nové stromy. Jak řekl Honza ze školičky: „Něco musí umřít, aby se mohlo narodit něco nového".