„Nelíbí se mi zásah do lipové aleje, který technické služby provádí bez přítomnosti znalce. Veškeré spodní větve stromů odřezali a příjemný stín je kvůli tomu nenávratně pryč. Pohled na lípy již není tak hezký,“ zlobí se Běťák. Pracovníkům nedovolil, aby stromy před jeho domem zbavili spodních větví. Tvrdí, že takový zákrok není třeba.

Technické služby přikročily k tomuto kroku po předchozí dohodě s obyvateli Vančurovy ulice a odborem životního prostředí města Svitavy. „Lidé projevili přání, abychom prořezali a ošetřili vzrostlé lípy v jejich ulici. Některé větve jim zasahovaly až na zahrady. Ze zákona sami nemohou provádět jakýkoliv zásah do stromořadí, provádíme preventivní opatření my,“ zdůvodňuje ředitel Technických služeb ve Svitavách Petr Horký, proč ošetřují stromy.

Prořezání koruny a spodní části kmene podstoupilo padesát stromů. Postupně dojde řada na další dřeviny ve městě. Minulý rok si město nechalo vypracovat odborný posudek od Jaroslava Kolaříka, který vizuálně zhodnotil stav stromů. „Při kontrole se zaměřuji na jejich vitalitu, to znamená, jak jsou živé a v jakém stavu jsou jejich koruny.

V městských podmínkách ale musím dbát, aby jednotlivé dřeviny neohrožovaly bezpečnost kolemjdoucích,“ říká Kolařík. „Bohužel ne vždy a s citem pro estetiku se postupovalo podle posudků,“ reaguje na Kolaříkova slova Tomáš Běťák, který je zároveň členem Strany zelených. Technické službyletos vyčlenily na ošetření městské zeleně v rozpočtu částku čtyři sta tisíc korun.