Projektový záměr města na obnovu nábřeží Loučné pod titulem Dialog mezi řekou a městem už má vítězný návrh architektů. „V prvním kole jsme vybírali z jedenatřiceti návrhů," tvrdí místostarosta Radomil Kašpar. Porota z nich vybrala pět a ve druhém kole rozhodla o třech nejlepších. Architekti prezentovali jednotlivé návrhy, nejen grafickou část, ale i technickou a kalkulaci.

Respektuje koncept

„Nejpřesvědčivější byli právě vítězové," říká místostarosta Kašpar. Pětičlenná porota složená z nezávislých odborníků a zástupců města i nadace Proměny, která realizaci projektu zaplatí, vybrala jako vítězný návrh ten, který předložili architekti Martin Rusina a Martin Frei. „Návrh byl oceněný především proto, že respektuje koncept a požadavky budoucího využití samotného nábřeží, břehů Loučné, ale také městského parku u Smetanova domu a ulice Vodní valy," vysvětluje místostarosta Radomil Kašpar.

Břehy ožijí

Všechny návrhy pracovaly s tím, že chtěly zapojit řeku do pobytového prostoru obou břehů Loučné. Nejcitlivěji řeší prostor právě vítězný návrh. „Jasným způsobem odděluje části městského prostředí od přírodního, které ponechává svému vývoji," vysvětluje místostarosta. Na nábřeží vznikne promenáda pod stromy pro odpočinek, setkávání a hry se sochařsky ztvárněným hudebním hřištěm. Přírodní charakter břehů zůstane zachovaný a zpřístupněný na vybraných místech lehkými pozorovatelnami a stezkami. Těžiště parku bude přesunuté na pobytovou louku nad Loučnou a obnovena bude i zahradní restaurace s pavilonem.

Návrhy v pivovaru

Všechny soutěžní návrhy budou moci v příštím měsíci zájemci vidět v zámeckém pivovaru. „Vernisáž se uskuteční 5. října a návrhy budou k vidění až do konce měsíce," sděluje místostarosta Kašpar.Výstava bude součástí Dnů architektury.

Projektový záměr Litomyšle na obnovu nábřeží Loučné uspěl v grantové výzvě nadace Proměny v roce 2011 a město tak dostane dotaci do výše dvaceti pěti milionů korun. „Nadace nám poskytne také odbornou a konzultační podporu během celého projektu a bude se spolupodílet na zapojení veřejnosti , která se může k celému návrhu vyjádřit a předkládat k němu připomínky," tvrdí místostarosta Radomil Kašpar.