Na přípravě se podílely Policie České republiky Svitavy, Hasičský záchranný sbor Svitavy, Zdravotnická záchranná služba Svitavy, s podpraporčíkem Václavem Hofírkem a s ředitelkou základní školy Lenkou Kašparovou.

Žáci plnili na stanovištích za dohledu učitelů a policejních  příslušníků zadané úkoly: poznávání značek, znalost  důležitých telefonních čísel, rozlišování správných a nesprávných dopravních situací. Vyzkoušeli si jízdu zručnosti na kolech mezi kuželkami, přejezd přes překážku a také dodržování správných pravidel na kruhovém objezdu. Za zvládnutí  jednotlivých disciplín získávali body a byli odměněni až do desátého místa.

Úplně každý z účastníků obdržel ceny a odměny, které byly zajištěny od místních a svitavských sponzorů.

Během  přestávek mezi jednotlivými disciplinami si děti prohlédly vybavení vozidel hasičského záchranného sboru, policejního auta včetně radaru,  policejní motorky a také vnitřní zařízení vozidla záchranné zdravotní služby.

Tento den přispěl k ověření a zvládnutí teoretických i praktických dovedností z oblasti  bezpečnosti a dodržování pravidel silničního provozu.

LENKA KAŠPAROVÁ, ředitelka ZŠ Brněnec