Lidé v Litomyšli se radují, radní oslavují a rozjíždějí jeden z největších projektů v historii Litomyšle. Po několika letech úsilí dojde na stavbu krytého plaveckého bazénu. Z Evropské unie totiž zastupitelé získali šedesát pět milionů korun. „Do realizace projektu se pustíme co nejdříve. Budu chtít začít se stavbou příští rok na jaře. Troufám si tvrdit, že na podzim roku 2010 se vykoupeme pod střechou,“ sdělil starosta Michal Kortyš. Plavecký bazén volně naváže na koupaliště. Návštěvníci v něm najdou dětský a pětadvacetimetrový bazén s pěti drahami, vířivku, páru a výplavový bazén s tobogánem. Objekt bude plně bezbariérový a pro postižené tady bude k dispozici také speciální plošina. Litomyšlští naopak neuspěli s plánem na vybudování zázemí pro sportovce na zimním stadionu.

Miliony ale „urvala“ společnost Mega Promotion, která zřídí v Litomyšli čtyřhvězdičkový hotel Aplaus v sousedství kapitulního chrámu. Půjde o luxusní hotel se 46 lůžky a 182 místy v restauraci s mezinárodní kuchyní nejvyšší kvality. Celkové náklady na stavbu dosahují téměř 38 milionů korun, Brusel podpořil projekt 16 miliony.

Moravskotřebovští „utrhli“ peníze na projekt důlních stezek na Hřebči. „Okolí města nabízí zajímavá místa. Oblast Hřebečského hřbetu k nim jistě patří. Realizace projektu a zvýší turistické atraktivity geologicky významného území není přínosem jen pro město, ale také okolní obce. Zvýší se propagace další atraktivity, kterou je Mladějovská úzkorozchodná železnice,“ sdělil starosta Josef Ošťádal. Lituje, že neuspěl s žádostí o dotaci na zimní stadion, jenž je roky prioritou města.

Miliony z Bruselu využijí také v Poličce. „Patnáct a půl milionu korun jsme dostali na rozšíření průmyslové zóny. Na jaře připravíme pozemky a první investoři začnou v lokalitě stavět ve druhé polovině příštího roku. Jedním ze zájemců je prodejce elektroinstalačního materiálu Elzimex,“uvedl starosta Jaroslav Martinů. Tím ale úspěch Poličských nekončí. Dvacet šest milionů totiž získali také na realizaci Centra Bohuslava Martinů. „Nejdříve uděláme v muzeu všechny expozice. Počítáme mimo jiné s výstavbou nového depozitáře,“ dodal starosta Martinů.

Mezi „vítězi“ ale nebyla pouze města. Na miliony dosáhly rovněž vesnice. Ve Starém Městě se mohou pustit do budování sportovního areálu, v Osíku opraví hřiště stejně jako V Němčicích. V Čisté budou mít do dvou let moderní centrum obce. „Z Evropké unie dostaneme třináct milionů korun. Náš projekt je zaměřen na obnovu památek, veřejné zeleně a infrastruktury. Hlavním bodem je ovšem výstavba nového kulturního domu. Stávající je totiž v havarijním stavu, proto ho čeká demolice,“ vysvětluje starosta Bohumil Pavliš. Přes zimu starou budovu zbourají a v roce 2010 otevřou novou.

Smetanova Litomyšl uspěla s projektem na propagaci 51. ročníku festivalu. Svazek obcí Českomoravské pomezí získal finance na propagaci turistické oblasti.

Podívejte se na tabulku podpořených projektů:

Tisková zpráva Miloslava Macely, radního Pardubického kraje

Do cestovního ruchu v Pardubickém kraji přijde více než miliarda korun. Pardubickému kraji se díky evropským fondům otevřela cesta k výraznému zlepšení infrastruktury a propagace cestovního ruchu. Výbor regionální rady Severovýchod na včerejším jednání podpořil 29 projektů s celkovým objemem dotací přesahujícím 520 miliónů korun. „Dnes večer si otevřu láhev dobrého vína. Věnovali jsme konzultacím se žadateli o dotace stovky hodin a vyplatilo se to. Projekty z našeho kraje byly velmi kvalitní a v konkurenci uspěly,“ komentoval výsledky včerejšího jednání regionální rady krajský radní odpovědný za cestovní ruch Miloslav Macela. Celkový objem investic bude podle Macely více než dvojnásobný: „Ke každé koruně dotace z evropských fondů bude investována ještě jedna koruna z vlastních prostředků podnikatelů či rozpočtu obcí. Investice proto překročí jednu miliardu korun.“ Uvedl. Podpořené projekty jsou velmi rozmanité. V Poličce se chystají postavit centrum slavného rodáka Bohuslava Martinů, v Chrudimi Muzeum barokní sochy, Moravská Třebová vsadila na unikátní technickou památku – hřebečské důlní stezky. V kraji vyroste řada nových ubytovacích kapacit – hotelů i penzionů. Zlepší se rovněž vybavení lyžařských areálů. Nejvyšší dotaci 71 mil. Kč obdrželo město Králíky na projekt Vojenského muzea. Více než 30 mil. Kč půjde do Pardubického kraje také na propagační a marketinkové aktivity.


Litomyšl může začít stavět krytý plavecký bazén
V pondělí 30. června 2008 se konalo 10. zasedání Výboru Regionální rady Severovýchod, které posvětilo schválení dotace pro projekty do oblasti rozvoje měst, venkova a cestovního ruchu.
Město Litomyšl bylo úspěšné na 50% - podpořen byl projekt výstavby krytého plaveckého bazénu, naopak zamítnuta byla žádost na Centrum Stadion. Projekt bazénu byl zahrnut do prioritní osy 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblast podpory 2.2.: Rozvoj měst. Celkové způsobilé výdaje jsou předpokládány ve výši 130 milionů Kč, výše dotace bude 50%, tj. 65 milionů Kč (z toho z EU 59,7 mil. Kč). Bazén bude součástí sportovně – rekreačního areálu Černá hora v místě, kde jsou dnes tenisové kurty u koupaliště. Autorem návrhu je ing. arch. Antonín Novák, firma DRNH Brno (mimo jiné i bazén na Kraví hoře v Brně). Bazén bude mít celkem pět drah o délce 25 metrů. Nebude chybět ani tobogán, dětský bazének, vířivka, pára a výplavový bazén. Zahájení výstavby se předpokládá ještě v tomto roce a ukončení v posledním kvartálu roku 2010. Zkušební provoz by mohl být zahájen od konce roku 2010 do konce února 2011.
Podpořeny byly dále tyto projekty, jejichž realizace se týká přímo Litomyšle: Smetanova Litomyšl uspěla s projektem na propagaci 51. ročníku MOF, firma MEGA PROMOTION s.r.o. získá dotaci na rekonstrukci Hotelu APLAUS Litomyšl, svazek obcí Českomoravské pomezí jehož členem je i město Litomyšl má podpořen projekt na propagaci turistické oblasti s názvem „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“. Z hlediska cestovního ruchu budou pro Litomyšl významné i podpořené projekty Destinační společnosti Východní Čechy.
Připomeňme, že toto kolo výzvy do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod bylo vyhlášeno na sklonku minulého roku a žádosti bylo možné předkládat do 28. března 2008. Do všech oblastí podpory bylo předloženo 336 projektových žádostí. Prostřednictvím 127 úspěšně schválených projektů poputuje z Evropské unie do rozvoje Pardubického, Libereckého a Královéhradeckého kraje částka ve výši 3 033 586 209 korun.
Konkrétně v oblasti 2.2 Rozvoj měst bude podpořeno 27 projektů s celkovou dotací 1 119 490 041,17 Kč z prostředků Evropské unie, v oblasti 2.3 Rozvoj venkova 35 projektů s příspěvkem 475 292 658,29 Kč z prostředků Evropské unie, v oblasti 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu 50 projektů s dotací 1 341 833 217,76 Kč z prostředků Evropské unie a v oblasti 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu uspělo 15 projektů, které obdrží 96 970 291,78 Kč z prostředků Evropské unie.

Do cestovního ruchu v Pardubickém kraji přijde více než miliarda korun

Tisková zpráva Radnice Litomyšl