Letošní rok mohli uživatelé pozemní komunikace zvýšený počet policistů na přechodech pro chodce zaznamenat v době od 1. do 9. září. Cílem této akce je připomenutí nejenom řidičům, ale také chodcům být ostražití a jejich nezanedbatelnou povinnost spojenou se silničním provozem. 
Jako vždy je podzimní část projektu spojena se začátkem školního roku. Po prázdninách je nutné žáky, kteří se vracejí do škol upozornit na hrozící nebezpečí a řádně je proškolit v bezpečném přecházení přes přechod. Všichni ostatní účastníci silničního provozu si musí být vědomi toho, že v okolí škol bude po celý školní rok zvýšený počet přecházejících a dbát tak zvýšené opatrnosti. Policisté z dopravního inspektorátu učili během dopoledne školáky bezpečně přecházet přes přechod. Policista se vždy věnoval dvojici dětí, které naučil nevbíhat do vozovky před jedoucí vozidla, správně se rozhlédnout, přes vozovku přecházet svižně, udržovat oční kontakt s řidiči a počínat si tak aby měl šanci zastavit své vozidlo a zejména to, že i přesto, že jsou žáci chodci na přechodu, nemají absolutní přednost.

Celkem policisté proškolili osm tříd žáků prvního stupně základních škol ke spokojenosti všech zúčastněných.