„Schválení projektového záměru vnímám nejen jako symbolický krok, který jednoznačně dokazuje, že nám záleží na zachování a vylepšení zdravotnické péče v Moravské Třebové,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Součástí nové centrální budovy bude rovněž výjezdová stanice Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. „Definitivně tak opouštíme myšlenku nákupu stávajících budov, což bude ve výsledku nejen levnější varianta s přihlédnutím k jejich nutné rozsáhlé opravě, ale také lepší směrem k pacientům, kteří získají zcela nové, moderní zdravotnické zařízení,“ vysvětlil hejtman.

Stavět by se podle předpokladu kraje mohlo začít příští rok na podzim. Hotovo by mělo být do konce roku 2020. „V současné době se pro upřesnění finančních nákladů celé stavby včetně vybavení zpracovává studie až do podrobnosti dokumentace pro územní rozhodnutí,“ upřesnil aktuální postup prací Netolický.

Vedení kraje předpokládá, že v červnu příštího roku by měla být zpracovaná projektová dokumentace. „Pracovní termín pro dokončení, který však chceme jednoznačně dodržet, je prosinec 2020,“ uzavřel hejtman.

MĚSTO CHCE ZÁRUKY
Moravskotřebovská radnice, která rozhodnutí postavit ve městě novou budovu nemocnice jednoznačně vítá, aktuálně jedná s vedením kraje o podmínkách převodu pozemku. Pardubický kraj by měl strategický pozemek získat bezplatně. Město ovšem požaduje záruky, že novostavba nemocnice na pozemku opravdu vznikne.  

„Připravují se smlouvy o převodu majetku města na kraj, které budou v červnu předloženy městskému zastupitelstvu. Po schválení by smlouvy měly být o den později schváleny v krajském zastupitelstvu,“ nastínil moravskotřebovský místostarosta Václav Mačát.

Pokud by k realizaci záměru nedošlo, pozemek by se měl bezplatně vrátil zpět městu. „Když měli o pozemek kdysi zájem developeři pro sociální služby, nastavili jsme tvrdé podmínky, že záměr musí dodržet. Podobně chceme, aby kraj garantoval, že majetek bude použit pro účel, pro který jej převádíme. Pokud by to kraj nedodržel nebo chtěl záměr změnit, tak by majetek musel vrátit,“ vysvětlil Václav Mačát s tím, že kraj se považuje za spolehlivého a solidního partnera. „Kraj by měl být garancí toho, že to bude tak, jak jsme se dohodli. Nepochybuji o tom, ale přece jen chceme mít záruky,“ uzavřel místostarosta.

STANICE ZÁCHRANKY
Kromě nemocnice následné péče, se všemi navazujícími provozy, bude součástí nové centrální budovy rovněž výjezdová stanice posádek záchranné služby, pro kterou město původně hledalo jiný pozemek. Uvažovalo se o lokalitě na západním okraji města vedle silnice I/35 naproti průmyslové zóně. Situace zde ale byla majetkově komplikovaná. Předpokládané náklady se pohybovaly kolem 12 milionů korun.