„Udržení pozitivní nálady pacienta je jedním z nejdůležitějších úkolů sestry,“ uvedla učitelka praktického vyučování Miloslava Tmějová. Zároveň poukázala na chyby, kterých se někteří pracovníci dopouštějí, a vysvětlila zásady a postupy, kterými lze docílit zlepšení a spokojenosti u nemocných.

Obsah přednášek vyslechl také Patrik Slezák, který pracuje na oddělení ARO svitavské nemocnice. Mezi čtyřiapadesáti ženami byl v učebně jediný zástupce mužského pohlaví. „Informace o tom, jak se profesionálně chovat při styku s pacienty, jsou pro mě cenné. Líbí se mi, že lektor představil i praktické příklady. Uvědomil jsem si, že se nechtěně dopouštím chyb, které se nyní pokusím odstranit,“ řekl bezprostředně po ukončení konference.

Další soubor přednášek je naplánován na únor příštího roku.