Vlajka je sice bílá, ale neznamená, že se vzdáváme, ale naopak, že se nevzdáváme a chceme připomenout našemu předsedovi vlády Petru Nečasovi, který rozhodně není naším nepřítelem, že sliby se mají plnit.

My starostové, kteří jsme se účastnili 21. září pochodu v Praze k Úřadu vlády, máme ještě v paměti premiérův slib, vyslovený za přítomnosti tisícovky starostů, že do konce měsíce října 2011 vláda projedná a schválí novelu zákona o rozpočtovém určení daní s maximálně trojnásobným parametrem podílu mezi Prahou a nejchudší obcí naší země. Říjen se ale nachýlil ke svému konci a pan premiér neudělal prozatím nic.

Vyvěšením vlajek dáváme na vědomí, že si jeho slova pamatujeme a nadále trváme na splnění našeho požadavku. Chceme, aby nový zákon o rozpočtovém určení daní (RUD) byl projednán co nejdříve. Akce „vyvěšení vlajek“ je organizována profesní organizací Sdružení místních samospráv (SMS), která sdružuje v současné době více než jeden tisíc obcí a menších měst naší republiky.

Mnoho lidí již zná zkratku RUD, ale pro ty, kteří ještě nevědí a vědět chtějí, několik informací. Zjednodušeně řečeno, daně, které stát vybere od občanů, posléze přerozděluje městům a obcím na jejich provoz. Ale v naší republice, na rozdíl od dalších evropských států, je přerozdělování stanoveno nespravedlivě a diskriminačně. Zvýhodněna jsou pouze čtyři města nad sto tisíc obyvatel. Jsou to Praha, Brno, Ostrava a Plzeň. V nich žije ale jen dvacet procent obyvatel naší země a přesto spotřebují téměř polovinu z celkového příjmu samospráv. Dalších 6241 měst a obcí se zbývajícími osmdesáti procenty obyvatel je diskriminováno. Toto dosavadní pravidlo je stanoveno zákonem o rozpočtovém určení daní. Přejeme si jeho změnu. Ministerstvo financí podalo návrh na jeho změnu, kde by každá i ta nejchudší obec měla ze sdílených daní získat na občana a rok 9200 korun.

Pro naši obec Morašice by změna zákona o RUD znamenala každoročně navíc více než dva miliony korun do obecního rozpočtu, pro město Litomyšl je to již nárůst ročně osmnáct milionů korun. Pokud vás zajímá, kolik finančních prostředků navíc by to obnášelo pro vaši obec či město, stačí si otevřít stránky starostove-nezavisli.cz. Nahoře najdete kalkulačku, do které napíšete název svého města či obce a údaje se vám zobrazí.

My starostové nepožadujeme nic mimořádného. Chceme jen to, co je běžné v okolních státech Evropy. Chceme to pro naše občany, aby se jim žilo trochu lépe než dosud. I „venkované“ odvádějí daně a měli by být poděleni spravedlivěji, než tomu bylo dosud.

HANA ŠTĚPÁNOVÁ, starostka Morašic