Obec jej připojila do sítě už minulý týden, avšak v pondělí učinila další významný krok. „Byl to pro nás den D, kdy jsme připojili lokalitu Špitálské pole se sto čtyřiceti domácnostmi. Celý proces zkušební doby kanalizace je oficiálně nastartovaný," uvedl starosta Březové nad Svitavou Karel Adámek.

S vlastním provozem podle několika zdrojů prozatím nejsou žádné potíže. Systém obou kanalizací – tlakové i gravitační – funguje na jedničku, ačkoliv se také někteří zastupitelé obávali, jak dopadne jeho zkouška. „Všechno zatím běží, jak má. Nezaznamenali jsme žádné problémy, ale ještě nemáme první vyhodnocení provozu. Na to si ještě musíme počkat. Počítáme s tím, že chod kanalizace budeme sledovat," uvedl zastupitel Lubomír Šebela, který je zároveň předsedou kontrolního výboru a účastnil se také kontrolních dnů. „Věřím, že do konce června se vše zmapuje a případné neduhy se vyřeší," dodal Šebela.

Výstavba kanalizačního řadu přitom v Březové budila rozruch. Už kvůli tomu, že se město rozhodlo pořídit oba typy kanalizace, rozdílné mělo být také vodné a stočné. Zastupitel Vojtěch Tuček také poukazoval během kontrolních dnů na špatný technický stav a nebezpečné krytí šachet a dalších prvků spojených se stavbou. „Měl jsem nějaké výhrady. V poslední době jsem tak intenzivně další postup nesledoval," přiznává.

Podle informací Deníku však nedostatky na staveništi stále přetrvávají a finální termín dokončení kanalizace a čistírny odpadních vod se přitom blíží. „Zhotovitel má podle smlouvy čas do 30. června, aby vše odstranil," upozornil starosta Karel Adámek.

Sám starosta však příliš nevěří tomu, že by firma dokázala stihnout smluvený termín. „Až po 30. červnu můžeme sčítat jakékoliv penále a sankce. Pokud se vše podaří stihnout, k sankcím není důvod. Byl bych rád, kdyby se to zvládlo, ale jsem toho názoru, že se to nestihne," dodal Adámek.

„Pochopitelně bychom k nim mohli přistoupit, ale problémy jsou spojené s každou stavbou. Na tuto akci jsou vypsané dotace, takže se v celé záležitosti musí postupovat opatrně," dodal diplomaticky Lubomír Šebela.

Pokuta? Možná

Pakliže firma nestihne zapracovat na zdárném dokončení kanalizace, zastupitel Vojtěch Tuček si stojí za tím, že by město mělo jednat nekompromisně. „Z mého pohledu by byly na pořadu sankce, protože nedodělků na kanalizace je opravdu hodně. Stále se vše posouvá a problémy se jen tlačí. Někdy mi připadá, že to vyšumí," nechal se slyšet Tuček.

Nedodělky podle Karla Adámka stále trvají a město i zhotovitele čeká ještě velký kus práce, aby vše klapalo. „Některé věci nejsou z nějakého titulu hotové. Devadesát procent stavby je hotových. U zbytku narážíme na majetkové nesrovnalosti, technické problémy a řešení, kde se to nedá ani zrealizovat," připomíná první muž březovské radnice.

Zvýhodní část lidí

Březovská radnice však kromě nahánění termínu dostavby také bojuje s neutěšujícími se hlasy nespokojených obyvatel. Ti jsou nespokojeni z průběhem i způsobem pojímání výstavby kanalizace. Od vedení města se však proto alespoň značná část z nich dočká jakési kompenzace. „Lidem, kteří se cítí být znevýhodnění provozováním tlakové kanalizace, jsme nabídli možnost čerpadla. Sami budou poskytovat k provozu vlastní energii. Přípojku jim proto alespoň zprostředkujeme a zaplatíme," poznamenal Adámek.

Jedná se posun. Dřívější vedení radnice se totiž nepropracovalo k řešení nespokojenosti občanů. „Nějaká kompenzace se rýsuje, avšak není to v nákladovosti provozu. Město by se mělo podílet na zřízení přípojky k ovládacím skříňkám, kterou samo zaplatí. Je to správná věc, alespoň něco," souhlasí Vojtěch Tuček. Podle jeho názoru podobný krok města pomůže z části k utlumení vášní kolem jednoho z největších projektů ve městě za poslední roky. „Uvidíme, jaká bude nákladovost na čerpání. Nikdo to nyní nedokáže říci. Každý má jinou vzdálenost a čerpané množství, které se musí natlačit do potrubí. Snad vše dopadne dobře," podotkl zastupitel Tuček.

Kromě toho, že město nyní bojuje na dvou frontách, zároveň řeší i další velký problém spojený s výstavbou kanalizace a čistírny odpadních vod. Stále totiž čelí hrozbě desetimilionové korekci od státu, která je podle všeho nevyhnutelná. Březová bude chtít tuto částku umořit pomocí půjčky. Korekce jí byla vyměřená za používání elektronického systému firmou, která zajišťovala výběrové řízení na dodavatele stavby.