Neplatí však, že čím dříve podáte žádost, tím dříve bude vaše dítě do školky přijato. Mateřinky při posuzování žádostí používají následující klíč. Přednost mají předškoláci, pak děti zaměstnaných matek, které do školky umísťují svého potomka na celý den.

Zbylá místa pak doplňují děti, které navštěvují školku maximálně čtyři hodiny denně nebo pět dní v týdnu. Jejich rodiče tak mohou pobírat příspěvky, které se váží k rodičovské dovolené. Speciální mateřské školky pro děti s handicapem navíc posuzují míru a typ postižení dítěte.

„Děti nám nechybí,“ potvrzuje ředitelka speciální mateřské školy ve Svitavách Marie Havířová. Vysvětluje, že děti s handicapem může doplnit až čtvrtinou zdravých: „Jde o takzvanou opačnou integraci, kdy většinou přijímáme sourozence postižených dětí.“

Ve Svitavách už nejsou žádné volné prostory, kde by bylo možné otevřít další třídy. To je smutná zpráva pro matky, které se rozhodly zůstat na rodičovské dovolené čtyři roky s tím, že budou pobírat nízký rodičovský příspěvek a zároveň pracovat na zkrácený pracovní úvazek.

Umístění například dvouletého dítěte na pár hodin do školky je velmi obtížné. Lepší situace je v menších obcích. „Postupně se naplňujeme, dokonce uvažujeme o otevření druhé třídy, pokud bude příští školní rok o naši školku, zařazenou v síti školských zařízení podporujících zdraví, zájem,“ říká Ivana Čermáková, ředitelka jednotřídní MŠ Zdravíčko ve Vendolí.

Vyjde–li záměr, nabídne vendolská mateřinka v individuálních případech volná místa i dětem ze Svitav. Podobnou situaci znají v Pomezí, kam dojíždějí žáčci z předměstí Poličky.

Dobrou zprávou pro rodiče je, že díky pedagogické škole v Litomyšli nepociťuje region nedostatek kvalifikovaných učitelů mateřských škol, přestože právě probíhá generační výměna personálu.

(Sylva Horáková)