Litomyšlská nemocnice již několik týdnů intenzivně hledá dva atestované lékaře v oboru pediatrie, aby mohlo být zachováno dětské oddělení nemocnice. Pokud by se je nepodařilo sehnat v nejbližších dnech, musela by nemocnice dětské oddělení uzavřít. To by mělo vliv i na udržení porodnice. „Situace je z našeho pohledu nevynucená. Poté, co se dvě atestované lékařky odhodlaly jít do soukromých ordinací, přestalo oddělení splňovat kritéria daná odbornou pediatrickou společností," vysvětluje Libor Vylíčil, ředitel Litomyšlské nemocnice.

Podle něj však nejde o žádný krok, který by ohrozil malé pacienty. „Rozhodně to nepovede k žádné likvidaci nemocnice nebo oddělení. Pokud se nám lékaře nepovede sehnat, zajistíme péči v okolních nemocnicích, které mají na dětském oddělení nevyužitou kapacitu," dodává ředitel Libor Vylíčil.

Problémy v nemocnici přiznávají i radní Pardubického kraje, který je zřizovatelem nemocnice v Litomyšli. „Můžeme říci, že jsme byli informováni ředitelem nemocnice o odchodu dvou dětských lékařek k poslednímu květnu tohoto roku. To ohrožuje fungování oddělení. Nemocnice tak není schopna zajistit kvalitní péči na těchto odděleních," sdělil Jakub Rychtecký, tiskový mluvčí Pardubického kraje.

Představenstvo krajských nemocnic ihned svolalo všechny členy a dohodlo se na převzetí pacientů na ostatních pracovištích ve Svitavách, Ústí nad Orlicí a Pardubicích, aby nebyla ohrožena dostupnost péče. „Představenstvo nemocnic v současné době řeší také otázku, jak dále s porodnicí v Litomyšli. Tyto kroky se ovšem nijak netýkají připravovaného scénáře efektivní transformace nemocnic akutní péče, ale vyplývají z personální situace v této nemocnici," uzavřel mluvčí Jakub Rychtecký.

Pomocnou ruku nabídlo nemocnici také město Litomyšl. Pro dětského lékaře nabízí nový byt. „Město může lékařům nabídnout nové luxusní byty přímo v lokalitě u nemocnice. Členové rady města se osobně angažují v hledání pediatrů," podotkl starosta Michal Kortyš.

LIDÉ PODEPISUJÍ petici za záchranu dětského oddělení a porodnice  hned na několika místech v Litomyšli, ale také  v okolních městech a obcích.

Kde se podepisuje

LITOMYŠL:
Sklenářství Sedláček
Vertex
Cyklosport Stratílek
informační centrum
městská knihovna
mateřská škola u zámku
Hotel Zlatá Hvězda
centrum Grácie
MUDr. Pilařová
MUDr. Beňová
MUDr. Mach
rodinné centrum
plavecký bazén
poliklinika
VYSOKÉ MÝTO:
Karosa
ČESKÁ TŘEBOVÁ:
Gyncentrum Sára
lékárna u Billy
POLIČKA:
mateřské centrum
MUDr. Khalak
OBCE: Němčice, Lubná, Janov

Peticí bojujeme i za porodnici

Jsem členkou petičního výboru petice za zachování gynekologicko-porodnického oddělení a dětského oddělení Litomyšlské nemocnice, a.s.

K založení petice nás vedl vážný stav v Litomyšlské nemocnici a nedostatečné informování veřejnosti o něm. Jako občanka Litomyšle jsem neměla až do minulého týdne tušení, že se chystá uzavírání gynekologicko-porodnického oddělení a dětského oddělení, a to ve velmi krátkém čase.

Litomyšlská nemocnice se prezentuje jako nemocnice, která poskytuje „péči pro celou rodinu". Klade si za cíl „vybudovat stabilní nemocnici, poskytující kvalitní zdravotnickou péči v příjemném prostředí, při respektování individuální osobnosti člověka". Takovou péči, v prostředí příjemném jak pro děti, tak i pro maminky a ženy a s důrazem na individuální přístup poskytuje právě gynekologicko-porodnické oddělení. A proto má být zrušeno? Věříme, že při snaze, ochotě a personálním posílení by se podobně dařilo i dětskému oddělení, které je dlouhodobě oslabeno neobsazením primariátu.

Peticí chceme vyjádřit nesouhlas s uzavřením oddělení. Požadujeme zachování provozu gynekologicko-porodnického oddělení a dětského oddělení Litomyšlské nemocnice a zajištění personálu s potřebnou kvalifikací na dětském oddělení. V Litomyšli může veřejnost svým podpisem vyjádřit podporu například v informačním centru a v městské knihovně.

Podpisová místa vznikají i ve firmách, obchůdcích, ambulancích lékařů. Zájem o podporu mají i občané z okolních obcí a měst. Podpisové archy jsou nyní v Němčicích, v Lubné, ve Vysokém Mýtě, v České Třebové, Poličce. Obesláno s žádostí o distribuci archů bylo také dvacet devět obcí v blízkosti Litomyšle. Občané naleznou podpisové archy na místních obecních úřadech. O všech podpisových místech se může veřejnost dozvědět na sociální síti Facebook, kde máme vytvořenou stránku nazvanou „Petice za záchranu dětského oddělení a porodnice v Litomyšli", u členů petičního výboru nebo na emailu:
peticenemlitomysl@seznam.cz.

Sběr podpisových archů proběhne v týdnu po Velikonocích. Do poloviny dubna bude petice zaslána na Krajský úřad Pardubického kraje. S výsledky bude obeznámeno město Litomyšl, vedení nemocnice, Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Děkujeme všem, kteří se aktivně podílejí na distribuci podpisových archů!

Velký dík patří vám všem, kteří jste podpořili záchranu oddělení podpisem!

Za petiční výbor IVA SEDLÁČKOVÁ, Litomyšl