Dočasně je odstavena z provozu. Vodohospodáři odstraňují bahno a suť z areálu. Obec shání prostředky na likvidaci škod. Starostka Hana Štěpánová požádala o pomoc i Pardubický kraj. Následky sesuvu půdy ukázala v pátek hejtmanu Radko Martínkovi, který slíbil, že rada projedná tento týden případnou finanční pomoc. „Předpokládám, že obci můžeme přispět sto tisíci korunami na odstranění následků povodně, byť místního charakteru, z rezervy vyčleněné na mimořádné události,“ sdělil hejtman Radko Martínek při návštěvě obce.

Opravu opěrné zdi a odklízení nánosů bahna z oxidačního příkopu odhaduje starostka na tři sta tisíc korun. Všechny nemovitosti má obec pojištěné, ale čistírnu odpadních vod nikoliv, protože nikdo ze zastupitelů nepředpokládal, že by v bezpečném terénu, mírně zvlněném, k takové události mohlo dojít.

(mag)