Po dokončení modernizace silnice z České Třebové do Litomyšle pokračuje rekonstrukce silnice II/360 z Ústí nad Orlicí do Litomyšle. Na průtahu Litomyšle zahájili práce vlastníci infrastruktury, na které naváže příští rok oprava silnice.

"Předpokládáme, že se nám v letošním roce podaří dokončit modernizaci úseku z Litomyšle do Němčic a rekonstrukci opěrné zdi za obcí Řetůvka. Celkově nás tato silnice vyjde na 137 milionů korun bez daně,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.

Psali jsme již:

I v dalších připravovaných stavbách došlo během příprav k posunům. Jednou z těchto silnic je napojení silnice II/312 na dálnici D35 na křižovatce Vysoké Mýto – západ. Před čtrnácti dny bylo vydáno závazné stanovisko k posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA.

„Když jsme v roce 2017 podepisovali aktualizaci memoranda se státem, tak jsme na sebe převzali obrovské břemeno v podobě výstavby dálničních přivaděčů. To by ale měla být primárně záležitost státu. Ten nám přislíbil částku 2,7 miliardy korun. Tato částka vznikla valorizací ceny stavby pořízené státem před 30 lety. Obtížně předvídatelné jsou například náklady na záchranný archeologický průzkum, který činí u obchvatu Dašic částku převyšující 80 milionů korun, u obchvatu Rokytna přes 40 milionů korun. V průběhu projektování jednotlivých staveb a blížící se výstavbě se ukazuje, že tyto prostředky nebudou stačit."

hejtman Martin Netolický

„Z navrhovaných tras vedení komunikace okolo Chocně byla upřednostněna takzvaná modrá varianta, kterou preferovalo město. Stavba patří mezi finančně nejnáročnější a je rozdělena na tři etapy. Jedná se o stavbu obchvatu Vysokého Mýta s vyústěním před Chocní, obchvatu Chocně a mostní objekty. V současné době na krytí této stavby chybí téměř 660 milionů korun,“ podotkl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

Právě finanční stránka budování přivaděčů má být tématem dalších jednání Pardubického kraje se státem. close Trasa D35 a navazujícího přivaděče kolem Vysokého Mýta info Zdroj: ŘSD zoom_in Trasa D35 a navazujícího přivaděče kolem Vysokého Mýta

„Když jsme v roce 2017 podepisovali aktualizaci memoranda se státem, tak jsme na sebe převzali obrovské břemeno v podobě výstavby dálničních přivaděčů. To by ale měla být primárně záležitost státu. Ten nám přislíbil částku 2,7 miliardy korun. Tato částka vznikla valorizací ceny stavby pořízené státem před 30 lety. Obtížně předvídatelné jsou například náklady na záchranný archeologický průzkum, který činí u obchvatu Dašic částku převyšující 80 milionů korun, u obchvatu Rokytna přes 40 milionů korun. V průběhu projektování jednotlivých staveb a blížící se výstavbě se ukazuje, že tyto prostředky nebudou stačit," uvedl hejtman Martin Netolický.

Kraj chce proto po parlamentních volbách otevřít debatu o navýšení této částky. Pardubický kraj totiž na některé úseky nebude mít podle hejtmana dost peněz.

close Mapa přivaděčů k D35 info Zdroj: zdopravy.cz, MěÚ Choceň, archiv zoom_in Mapa přivaděčů k D35

Výrazný nárůst ceny se týká mimo jiné i napojení silnice II/322 na D35 mimoúrovňovou křižovatkou u Dašic. „Podařilo se nám uzavřít dohodu o vstupu na pozemky soukromého vlastníka, abychom mohli dokončit archeologický průzkum. To by mohlo být na přelomu dubna a května příštího roku. Finančně se však u této stavby dostáváme na více než dvojnásobek, protože aktuální cena dosahuje 560 milionů korun, zatímco v roce 2017 byla vyčleněna memorandem částka 248 milionů korun bez daně," dodal Kortyš.

U některých staveb drtí kraj zejména ceny za záchranný archeologický výzkum.

Podívejte se ve videovizualizaci na trasu samotné dálnice D35 kolem Vysokého Mýta včetně křížení se silnicí II/312:

| Video: Youtube