Tím chtějí upozornit na probíhající kampaň, jejímž cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra neboli autismu. „Tato kampaň je oficiálně zahájena 2. dubna, kdy je Světový den zvýšení povědomí o autismu a potrvá během celého měsíce dubna," sdělil David Šmída z Charity Svitavy.

Celou akcí prostupuje modrá barva, která je barvou komunikace a sebevyjádření, to je jedna z oblastí, v níž mají lidé s autismem největší potíže. Městská charita podporuje tuto událost pravidelně. „Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského duševního vývoje. Příčiny tohoto onemocnění nejsou zcela známé, předpokládá se však, že za poruchy autistického spektra může kombinace vrozených 
a dalších rizikových faktorů," pověděla Blanka Homolová. Zároveň je to onemocnění, které se nedá vyléčit a provází člověka celý jeho život. V průměru postihuje každé sté novorozeně.

Dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší nebo prožívá 
a kvůli tomu je jeho duševní vývoj narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. „Lidé 
s autistickými projevy typicky preferují neměnné rutiny, stálá prostředí, mívají nadměrnou nebo naopak nedostatečnou citlivost na doteky, zvuky či pohyby. Mívají potíže při přechodu z jedné situace do druhé," dodala Blanka Homolová. Světová zdravotnická organizace rozděluje autistické poruchy dle různých typů. Jsou zde například lidé trpící Aspergerovým syndromem, ti mívají velmi vysokou inteligenci, přesto má mnoho z nich problém fungovat v běžném životě kvůli potížím s komunikací, pak selhávají v běžných každodenních situacích. „Řada z nich se však úspěšně začleňuje do společnosti tam, kde jejich nedostatky nijak nevadí a kde mohou využít své přednosti. Tou je například jednostranná hluboká specializace, vytrvalost, smysl pro detail," uvedla na závěr k tomuto témat Blanka Homolová.