Například u přijímaček z matematiky se podle poskytnutých dat nejvíce daří žákům z Cerekvice nad Loučnou a svitavské školy Sokolovská, jejichž úspěšnost dosáhla za posledních pět let vysokého průměru přes 50 procent. V českém jazyce se pak chlubí výbornou úspěšností žáci z Bystrého, Březové nad Svitavou nebo Opatova.

Tady válí v matice

Nejúspěšnější školy na Svitavsku dle výsledků přijímaček (v procentech)

ZŠ Cerekvice nad Loučnou 53,17 %
ZŠ Sokolovská Svitavy 52,94 %
ZŠ U Školek Litomyšl 50,30 %
ZŠ Vítějeves 47,52 %
ZŠ Riegrova Svitavy 47,09 %

Čím to je, že jsou školy tak úspěšné? Na základkách, ze kterých žáci úspěšně skládají přijímačky, se snaží s dětmi pracovat už od první třídy, učí je čtenářské gramotnosti i logickému myšlení. Základní škola v Bystrém má na Svitavsku nejvyšší úspěšnost deváťáků při přijímacích zkouškách na střední školy z českého jazyku. Podle dostupných dat přesahuje úspěšnost 63 procent. Za tím podle ředitele Jana Mužíka stojí dlouholeté zkušenosti učitelů i nastavený systém výuky. Učitelé vždy učivo plánují a žáci vědí, kdy a z čeho budou zkoušeni.

„Jedná se o dlouhodobou mravenčí práci vyžadující trpělivost ze strany učitelů. V devátých ročnících máme týdně jednu hodinu přípravy na přijímací zkoušky formou kroužku, který je pro žáky zdarma. Hlavní znalosti a dovednosti však žáci získávají z vlastních hodin českého jazyka,“ vysvětlil Jan Mužík.

Letošní deváťáci netrpělivě vyhlížejí pololetní vysvědčení, které u mnohých rozhodne, na kterou střední školu si podají přihlášku. Jaké mají letos žáci možnosti? Čtěte v článku
Přijímačky 2024: Kolik se hlásí dětí, co si k nim vzít, jak podat přihlášku

Učitelé v hodinách češtiny v bysterské škole využívají práci dětí ve skupinách, tvoří pracovní listy, které obnovují podle složení žáků ve třídě a nových trendů. „Základem jsou znalosti, které se snažíme aplikovat na konkrétních příkladech a úlohách. Zařazujeme dramatizaci, skládáme články do novin. Pro zefektivnění výuky a procvičení učiva využíváme digitální technologie, interaktivní cvičení a vzdělávací aplikace,“ přiblížil výuku Mužík.

Tady válí v češtině

Nejúspěšnější školy na Svitavsku dle výsledků přijímaček (v procentech)

ZŠ Bystré 63,50 %
ZŠ Březová nad Svitavou 63,34 %
ZŠ Sokolovská Svitavy 62,50 %
ZŠ Běly Jensen Opatov 61,53 %
ZŠ Lubná 60,63 %

V českém jazyce i matematice jsou při přijímačkách na střední školy úspěšní i žáci ze Základní školy Sokolovská ve Svitavách. V obou předmětech jsou ve svitavském okrese v první trojce. Příprava na přijímací zkoušky rozhodně nezačíná v této škole v deváté třídě, tam se vše už jen ladí. Příprava startuje už v šesté třídě.

„V hodinách češtiny i matematiky zařazujeme typy úloh a cvičení, které se vyskytují v testech, aby na ně žáci byli připraveni. V 6. a 8. ročníku máme posílené hodiny českého jazyku a v 7. a 9. ročníku pak hodiny matematiky. V 9. ročníku ještě nabízíme žákům povinně volitelný předmět Cvičení z matematiky, který je zaměřen na přípravu na přijímací zkoušky. V tomto předmětu žáci testují a rozebírají úlohy z testů,“ popisuje přípravu Alena Vašáková, ředitelka ZŠ Sokolovská ve Svitavách.

Stále je ještě čas na přijímací zkoušky na střední školy pořádně připravit. Hlavní je správně porozumět zadání úlohy.
Žákům nedělá problém biflování. U přijímaček pohoří na porozumění textu

V deváté třídě si zdejší žáci navíc dvakrát vyzkouší při celoškolních projektových dnech přijímačky nanečisto v plném harmonogramu, jaký je na přijímacích zkouškách. Cílem však není jen úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.

„Chceme, aby naši žáci nejen velmi dobře zvládli přijímací zkoušky a mohli si vybrat svoji vysněnou školu, ale také aby měli na co navázat v dalším studiu. Učivo v ostatních vzdělávacích oborech máme více motivační, prožitkové, badatelsky orientované, aby zvýšilo u žáků zájem o daný obor a získali základní přehled napříč vzdělávacími oblastmi,“ doplnila Vašáková.

Přijímací zkoušky z matematiky jsou noční můrou mnoha dětí. V přípravě mohou pomoci i příklady, které najdete v článku. Ilustrační snímek
Test k přijímačkám na střední školu: Vyzkoušejte si matematiku a český jazyk

Zázračné metody, které žáky výborně naučí český jazyk nebo matematiku, podle ředitelky neexistují. Zásadní jsou podle ní kvalifikovaní a zkušení kantoři. „Sama matematiku na druhém stupni učím a využívám různé metody. Je to o vzájemné souhře a respektu mezi učitelem, žákem a rodičem. Pokud tento trojúhelník funguje, je to vítr v plachtách pro vzdělávání. Osobně za velmi důležité také považuji, aby děti vnímaly smysl, proč se některé věci učí,“ podotkla Vašáková.

Ze svitavské základky odchází každý rok více než 85 procent deváťáků na střední školy s maturitními obory. Za posledních deset let jich průměrně osm pokračuje na svitavském gymnáziu. Hodně žáků také zlákají technické IT a zdravotnické obory.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy

Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50,00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.

Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy.

Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia.

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat