Letos zavedené jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory středních škol zřizovaných Pardubickým krajem byly pro mnoho žáků devátých tříd tvrdým oříškem. Téměř tři čtvrtiny z nich nezískaly ve Scio testech ani polovinu z maximálního počtu 130 bodů.

I přesto školy nemohly přijmout všechny úspěšné žadatele a musely část z nich odmítnout. Tradičně byl největší přetlak na čtyřletých a osmiletých gymnáziích. Tady bylo úspěšných 50 procent respektive 73 procent přihlášených, avšak radovat se z přijetí mohlo jen 40 respektive 63 procent uchazečů.
Gymnázia měla nastavena minimální hranici bodů, jichž musejí uchazeči dosáhnout, na 115. Podle statistik společnosti Scio ve čtyřletých oborech přesáhlo hranici 100 bodů jen 1,5 procenta uchazečů.

Na přílišný tlak na kvalitu svých žáků doplatily obchodní akademie, kde byla hranice stanovena také na 115 bodů. Překročit ji se podařilo jen menší části žáků, od zhruba pětiny na akademii v Chocni po 30 procent ve škole v Pardubicích. Na obchodních akademiích měli uchazeči obecně nejhorší výsledky ze všech škol, kde se testy konaly.

Ostatní střední školy v kraji se držely spíše více při zemi. Základní hranice pro přijetí byla 75 dosažených bodů. Podle statistik Scio se podařilo dosáhnout 26,6 procentu uchazečů skóre v rozmezí od 65 do 100 bodu.

Polepšit si však mohli žáci i svým prospěchem na základní škole. Ředitelé je na některých školách ohodnotily až 50 body. V těchto případech měli šanci na přijetí i ti žáci, kteří nedosáhli zrovna dobrého výsledku v testech.

Uchazeči o studium na pardubických středních školách skládali přijímací zkoušky z matematiky, češtiny a obecných studijních předpokladů. Kraj zatím nemá k dispozici výsledky v jednotlivých předmětech, ale podle Petry Pospíšilové z odboru školství, kultury a tělovýchovy krajského úřadu dělala dětem jednoznačně největší potíže matematika.

Zavedením přijímacích zkoušek Pardubický kraj sleduje dosažení vyšší úrovně studentů na výběrových gymnáziích a obchodních akademiích. Zároveň se dlouhodobě snaží přivést více dětí ke studiu na odborných, zvláště technických školách a učilištích. To se podle mluvčí kraje Magdaleny Navrátilové postupně daří. Počet uchazečů na těchto školách narůstá.

Kritici zavedení přijímacích zkoušek varovali, že Scio testy mohou způsobit odliv žáků na střední školy v sousedních krajích, které je nezavedly. Účast u přijímacích řízení jejich obavy nepotvrdila, počty hlásících se dětí jsou obdobné jako vloni.

(sir, čtk)