Souběžně s výstavbou nové nemocnice začne příští rok v květnu oprava hlavní ulice na příjezdu od Svitav. Kromě nové vozovky dojde k obnově zeleně, opravě kanalizace a vodovodu. Upraví také režim pro cyklisty a vzniknou nová parkovací místa.

Rekonstrukce s náklady do 20 milionů korun má začít v květnu. Předcházet jí ale bude diskuze s občany, kteří se mohou k opravě vyjádřit a jejich připomínky město v projektu zohlední. „Celková revitalizace Svitavské ulice je jedním z nejdůležitějších projektů příštího roku, díky kterému se ulice stane reprezentativní bránou do města. Naší snahou je využít plochy v okolí stavebního bytového družstva pro výstavbu nových parkovacích stání. Chceme vytěsnit zaparkovaná vozidla z okraje stávající vozovky. Přitom bereme ohled i na bezpečnost cyklistů, kterým se tím uvolní nový vyhrazený prostor. Náklady chceme alespoň částečně pokrýt z dotací,“ sdělil starosta Miloš Mička.

Nová silnice bude z asfaltového betonu a zvýšená křižovatka před poliklinikou ze žulových kostek nebo zámkové dlažby. Podél komunikace zůstane zelený pruh, který zajistí oddělení komunikace od chodníku. V úseku od bývalé polikliniky je navržená nová výsadba stromů. "Podle dendrologického posudku je totiž narušena nejen stabilita stávajících kmenů, ale i kořenového systému, což se projevilo například vyvrácením lípy poblíž autobusové zastávky při poryvech větru na konci července," dodal mluvčí města Václav Dokoupil.

Projekt pamatuje i na výměnu vodovodu a úpravu veřejného prostranství v souvislosti s výstavbou nové budovy nemocnice následné péče. Zároveň dojde k celkové rekonstrukci dešťové i splaškové kanalizace. Nové vedení dešťové kanalizace zajistí svedení dešťových vod do vodoteče a přispěje k zadržování vody v krajině.

Extraligový bowlingový tým ABB Vidlatá Seč.
Brokešovi se nadchli pro bowling a zapojili celou rodinu