Už tak spokojení nemohou být lidé v Březové nad Svitavou, které ohrožuje každá větší průtrž mračen.

Zvláštní paradox

„Ten problém máme od té doby, kdy se upravovalo koryto řeky Svitavy pro vodárenské potřeby," říká starosta Březové nad Svitavou Martin Kiss. Před osmi lety totiž stavaři koryto napřímili a vybetonovali. Průtok je tím pádem snazší a rychlejší. Pro Březovou však o to nebezpečnější, neboť voda se vlévá do koryta přírodního, kde se zpomalí a dojde ke vzedmutí hladiny.

Přitom už před čtyřiceti lety mohli mít zdejší občané vlastnící domy v části Dlouhá na severní straně obce během vytrvalých dešťů klid. Tehdy se však majitelé pozemků nedohodli s úřady. Koryto je nyní tedy vybetonované jen v některých úsecích. „Když se zvedne voda, máme ji v domě a zase rychle odejde," popisuje obtíže dcera Bedřišky Vránové, jejíž dům je v nejkritičtějším místě Dlouhé.

Přesně to se stalo také tento týden, kdy trpělo hned několik měst a obcí na Svitavsku. Březová byla mezi postiženými místy. Kubíky vody přitekly z bočních přítoků od Radiměře. Naštěstí zafungovalo několik nedaleko vybudovaných suchých poldrů, které nápor vody zabrzdily. „Další však chybí právě na bočních přítocích," míní Martin Kiss.

Pomohla by nová protipovodňová opatření, jejichž koncept už několik let leží na stole. „A vidíte to. Zrovna minulý týden mi volali z vysoké školy v Praze, že už se posuzuje ekonomičnost projektu," popisuje paradox Martin Kiss. Studie počítá s ohrazením toku. Nové zastupitelstvo bude mít po volbách úkol dohodnout se s majiteli pozemků, kde by dělníci předělali koryto.

Voda na louky

Podle Martina Kisse by však nyní pomohlo jediné: manipulovat s hladinou rybníků ve Svitavách. „Nejsem vodohospodář, ale lačnovský rybník sbírá vodu z většího území. Kdyby hrozily bouřky, stačilo by je upustit. I když nevím, kolik kubíků poberou," zamýšlí se Martin Kiss.

Podle jeho názoru by se v podobných případech osvědčilo také zbudování suché hráze nebo zatarasení silnice a usměrnění toku. „Vhodné by bylo zatopit louky, které jsou nad námi. Tam by se vešlo spousta kubíků. Vede tam však také prameniště pro Brno," uzavírá starosta.