Letošní program je pro návštěvníky Dnů evropského dědictví velmi pestrý. 
Ve Svitavách bude v neděli  18. září připomenuta historie spojena
 s ukončením sezónní výstavy Vlaky, vláčky, koleje mapující 120 let, kterými prošla od svého založení železniční dráha mezi Svitavami a Poličkou. Po celý den bude v provozu model železnice a děti si za pomoci lektorů budou moci vytvořit mašinky z papíru a v muzejních dílnách ze dřeva. Do data derniéry si mohou lidé výstavu prohlédnout v návštěvních hodinách muzea.

Litomyšl pro návštěvníky zpřístupní mnohé památky a zajímavosti. Jednou z nich je piaristický chrám nalezení svatého Kříže který se stal neodmyslitelnou součástí panoramatu města. 
V prostorech se bude konat například recitál Lucie Bílé 
s klavírem Petra Maláska či Mše svatá, kdy poprvé zazní nově opravené varhany. Dále je možné navštívit zámecké sklepení s výstavou soch Olbrama Zoubka 
a srdcem pro Václava Havla, rodný byt Bedřicha smetany, velmi oblíbenou Červenou věž. Páté Litomyšlské vinobraní na Smetanově náměstí a mnoho dalších.

Polička pro účely Dnů evropského dědictví zpřístupní mimo jiné i gotické opevnění města. Tyto hradby byly postaveny za vlády Karla IV. a sloužily jako ochrana města před vpády cizích vojsk. Patří k nejzachovalejším ve střední Evropě. Součástí prohlídky je odborný výklad v nitru barokní radnice u modelu města, který přibližuje jeho podobu ve 14. století 
a vlastní výstup na vysoký hradební ochoz. V blízkém okolí je také možné navštívit částečnou zříceninu hradu Svojanov který v roce 1262 nechal postavit Přemysl Otakar II.

Městské muzeum v Moravské Třebové v rámci letošních dnů evropského dědictví zajistilo zpřístupnění dvou významných staveb. „Po několika letech uzavření bude možno navštívit budovu Latinské školy, poprvé může veřejnost vstoupit do bašty 
v Gorazdově ulici," uvedla tisková mluvčí Dagmar Zouharová. Latinská škola je jednopatrová budova jejíž pravá krása je teprve uvnitř. Přízemní místnost zdobí hřebínková klenba, o které znalci tvrdí, že je nekrásnější renesanční místností 
v Moravské Třebové. Bašta na Gorazdově ulici je jediná válcová bašta, která se zachovala z opevnění města.

V Jevíčku je možné navštívit literární stezku 
s Muřinohem a Krchomilkou, při které se lidé mohou podívat na mnohé jevíčské pamětihodnosti. Dále bude k vidění rumpálovou studnu, která je z větší části sekaná ve skále. Její současná hloubka dosahuje do téměř 70 metrů. Vodu ze studny lidé vytahovali džbery za pomocí robustního dvouosého rumpálového soustrojí, které bylo za přispění města Jevíčka nově zrekonstruováno. Dále můžete navštívit například synagogu nebo třeba městskou věž.

Dny evropského dědictví se v České republice konají od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a pořádá je Sdružení historických sídel‚ Čech, Moravy a Slezska. Jednotlivé země a města vyhlašují každoročně svá národní témata. Pozornost se snaží zaměřit i na méně známé objekty a nesoustředit pozornost jen na vyhlášené památky. Dny evropského dědictví se tak stávají významnou kulturní a poznávací akcí, jejíž cílem je hledání cest ke kořenům naší civilizace a všeobecné zvýšení povědomí o našem kulturním dědictví.

JEVÍČKO 
Městské muzeum 
sobota 10. a neděle 11. září
 13 – 17 hodin
, Městská věž
 sobota 10. a neděle 11. září
 13 – 17 hodin, 
Synagoga
 do neděle 11. září
 13 – 17 hodin,
 Výstava soutěžních fotografií pro kalendář města.

 S Muřinohem a Krchomilkou po památkách města Jevíčka sobota 10. září 
Noční prohlídky koželužny, synagogy, muzea, věže, zámečku.

LITOMYŠL
Sobota 10. září
 gymnázium – vyhlídková věž 9 – 17 hodin IC na Smetanově náměstí
 Komentovaná prohlídka historickým jádrem města
 10 hodin

 Smetanův dům
 Smetanův dům jak ho neznáte 10, 11 a 14 hodin,
 Netradiční prohlídky zákulisí Smetanova domu.
 10. a 11. září
 Kostel Povýšení sv. Kříže
 9 – 17 hodin
 včetně věže.

 Červená věž
 sobota  8 – 15 hodin 
neděle 10 – 17 hodin 
Dům U Rytířů
 10 – 12, 13 – 17 hodin
 Chrám Nalezení sv. Kříže
 sobota 10 – 15 hodin
 neděle 10 – 18 hodin
 Piaristická kolej
 10 – 17 hodin
. Regionální muzeum 
9 – 17 hodin
. Rodný byt B. Smetany
 9 – 17 hodinMORAVSKÁ TŘEBOVÁ
 O víkendu 10. a 11. září Latinská škola 
10 – 12 a 13 – 16 hodin
 bašta na Gorazdově ulici
 13 – 16 hodin