Svitavy zvítězily v soutěži Zelená informacím.Zdroj: archiv města Svitavy„Svitavy dlouhodobě patří mezi města s nejkvalitnější prezentací životního prostředí na webových stránkách. V letošním ročníku však své stránky viditelně aktualizovali, zpřehlednili a doplnili zajímavými aplikacemi pro občany, jako jsou Bobky tam, Třídění odpadů ve Svitavách či aplikací pro ohlášení závad ve městě. Navíc jako jedno z mála měst dlouhodobě publikuje číselné hodnoty o stavu a vývoji životního prostředí,“ uvedl spoluorganizátor soutěže Josef Novák.

Cenu převzali Marek Antoš a Tereza Vrbková z odboru životního prostředí Svitavy, kteří o prezentaci na webu města pečují.

Pětičlenná odborná porota vybírala mezi webovými prezentacemi 274 měst s počtem obyvatel vyšším než pět tisíc, které nejlépe splňovaly rychlou a snadnou dostupnost informací o životním prostředí, rozsah a kvalitu obsahu informací o životním prostředí, pravidelnou aktualizaci, míru zlepšení proti poslednímu ročníku a další.