Kvalitní dopravní obslužnost přímo ovlivňuje ekonomickou a společenskou situaci ve městě. Omezování spojů ztěžuje obyvatelům Malé Hané mimo jiné hledání zaměstnání, dětem a mladým lidem studium na jevíčském gymnáziu.

Jevíčsko je aktuálně obsluhováno dvěma krajskými dopravními systémy – IREDO a Integrovaným dopravním systémem Jihomoravského kraje. Spolupráce obou společností však není, z pohledu vedení města, zcela bezproblémová. Omezení přeskrajových spojů jsou opakovaně zdůvodňována negativním postojem druhého kraje.

Přesto však Pardubický kraj představitelům města Jevíčka na podzim potvrdil rozjezd vlakových spojů mezi Chornicemi a Velkými Opatovicemi, čímž dojde k obnovení před pěti lety zrušeného vlakového spojení z České Třebové.

První vlaky projedou po trati jedenáctého prosince letošního roku. „V tuto chvíli jednáme s Oddělením dopravní obslužnosti Pardubického kraje o možnosti zřízení autobusové linky, případně návaznosti již stávajících autobusových linek tak, aby se cestující z Jevíčka i Jaroměřic dostali k vlaku i od vlaku autobusem, což považujeme za velmi důležitý krok k plnohodnotnému využívání vlakové dopravy v Jevíčku a Jaroměřicích. Vlak bude mít samozřejmě zastávku i v Biskupicích a návaznost na vlakové spoje ve Velkých Opatovicích ve směru na Skalici nad Svitavou a naopak v Chornicích ve směru na Českou Třebovou a Dzbel," upřesňuje starosta Dušan Pávek. Na posledním jednání dopravní komise rady města na začátku listopadu byla přítomna technoložka veřejné dopravy z Krajského úřadu Pardubického kraje Jana Švecová, s níž město konzultovalo rovněž případné návrhy změn autobusových jízdních řádů, které se ovšem projeví nejdříve v červnu příštího roku.

V Jevíčku obnovení vlakové dopravy velice vítají, zároveň si však uvědomují, že kraj bude muset mít nějakou dobu trpělivost, neboť v začínajícím zimním období může být vytíženost vlaků cestujícími z Jevíčka vzhledem ke vzdálenosti nádraží od centra nižší.  

„Jsme velmi rádi, že se vlaková doprava po pěti letech, kdy v roce 2011 projel mezi Chornicemi a Velkými Opatovicemi poslední osobní vlak, opět obnoví. Cestující však potřebují čas, aby si zpět našli cestu k vlaku," vyjádřil se místostarosta Miroslav Šafář.

Robert Jordán z dopravní komise, který se problematice jízdních řádů věnuje dlouhodobě, k tomu dodává: „Město vítá znovuzavedení vlakové dopravy a má zájem na tom, aby byla úspěšná. Z toho důvodu požadujeme, aby se vlak neomezil jen na zřízení nového spojení, aby byl začleněn do systému integrované dopravy včetně vhodných návazností mezi vlaky i autobusy. Současná situace je mnohdy taková, že vlak jede ve stejném čase s autobusem, rozdíl v obsazenosti je pak zcela zásadní." V Jevíčku mají za to, že je nutné, aby veškeré změny byly předem projednávány se znalostí místní situace a ne jen od stolu, na sto kilometrovou vzdálenost. Zdá se, že se v tomto směru blýská na lepší časy.