Těžbu už litomyšlská radnice projednala s osadním výborem Nedošína. A důvod kácení? Především plánovaná výstavba kanalizace, ale také samotný zdravotní stav dřevin. Podle úředníků první listnáče padnou za oběť motorové pile už po neděli. Kácení by tady mělo začít dvacátého pátého března. Týká se především jasanů, olší a bříz. Kvůli výkopovým pracím, spojeným s budováním kanalizace v Nedošíně, totiž stromy přijdou o téměř polovinu svého kořenového systému. Hrozil by tak jejich pád, který by s sebou v důsledku mohl nést tragické následky. „Nemůžeme riskovat pád stromu při prvním větru," konstatovala Martina Červinková, referentka litomyšlského odboru místního a silničního hospodářství. Břehy řeky Loučné, kolem které stromy určené k pokácení zatím stále ještě rostou, nezůstanou holé dlouho. „Za veškeré pokácené dřeviny bude uložena náhradní výsadba druhů stromů vhodných jako doprovodná vegetace toku o různých velikostech tak, jak dovolí prostorové podmínky na březích," uvedl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar. Nová výsadba by také měla dostatečně zastínit hladinu řeky tak, jak tomu bylo doposud. To aby se co nejvíce předešlo změnám životních podmínek nejrůznějších organismů vyskytujících se v řece Loučné.