„Opětovné napuštění Synského rybníka bylo pozdrženo kvůli stavebním pracím a také zjištění množství bahna kvůli plánovanému odbahnění rybníka. Nová lávka je důležitou spojnicí a podmínkou, aby mohly být zahájeny práce na opravě hlavního mostu,“ informovala mluvčí města Naděžda Šauerová.

Odhadované náklady na jeho opravu činí zhruba sedm milionů korun.