Lidé z místních částí Boršov, Udánky a Sušice představili vedení města návrhy projektů, které mají zlepšit život a veřejná prostranství. Každá z místních částí Moravské Třebové může využít částku 100 tisíc korun na projekty, které navrhují sami občané.

„Během září návrhy projektů vyhodnotíme a občané místních částí budou hlasovat, který projekt bude podpořen. Pokud se participativní rozpočet osvědčí, budeme ho opakovat také příští rok,“ uvedl místostarosta Miloš Mička.