V závěru návštěvy si prohlédl část Cesty od renesance k baroku s její dominantou, renesančním zámkem.

Na schůzce byli přítomni starosta Moravské Třebové Miloš Izák, místostarostové Václav Mačát a Pavel Brettschneider, a také senátor Radko Martínek a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Zazněly otázky o stavu projektu a realizace rychlostní komunikace R35, která by měla vést moravskotřebovským regionem. „Kromě dopravní infrastruktury probrali přítomní také možnosti státních či evropských dotací na výstavbu nových průmyslových zón," informovala mluvčí města Dagmar Zouharová. O tyto finanční zdroje by Moravskotřebovští stáli vzhledem k zájmu investorů o nové zainvestované pozemky, které jim město v současnosti nemůže nabídnout.

Hejtman Netolický požádal ministerského předsedu o zvážení úprav stávající hlavního tahu z Čech na Moravu, I/35. „Měly by vést ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, který je zejména v úseku mezi městy Litomyšl a Moravská Třebová stabilně problematický," uvedla Dagmar Zouharová.

Diskuse se dotkla také péče o historické objekty. Moravská Třebová z evropských dotací velkoryse rekonstruovala páteřní památky na takzvané Cestě od renesance k baroku, avšak vzhledem k jejímu bohatému historicko architektonickému dědictví musí v budoucnu investovat také do dalších památkově chráněných objektů. Rovněž na tuto péči by město uvítalo finanční příspěvky od státu, stejně jako například na infrastrukturu pro sport a volný čas.

(mot)