Je to jeden velký a v zásadě obecný spor, jehož symbolem se stala plánovaná a nakonec zamítnutá nádrž na řece Dědině.

Vodní nádrž Mělčany by podle Povodí Labe ochránila Hradec Králové, Třebechovice pod Orebem i Dobrušku před velkou vodou, kterou místní z okolí Dědiny pamatují z let 1997 a hlavně 1998.

Jenže po deseti letech tahanic vodohospodáři neuspěli. Proti se postavili ekologové, na jejichž stranu se přiklonilo ministerstvo životního prostředí. Ve hře zůstala jen možnost vybudování suchého pldru, tedy území ohraničeného hrázemi, do kterého by se voda v případě povodně mohla rozlít.

„Nádrž by prý zničila populace áronu, bledule či lilie a přestal by zde sídlit čolek, zlatohlávek, užovka, mravenec či jiné chráněné druhy. Ochráncům přírody se podařil husarský kousek, dodatečně začlenit zájmovou lokalitu do tzv. Evropsky významných lokalit Natura 2000. Byla nám nabídnuta jen varianta poldru. Tedy polovičatého řešení s provozními problémy a nedostatky do budoucna,“ řekl mluvčí Povodí Labe Václav Jirásek.

Nádrž by podle něj řešila vodní hospodářství na Dědině komplexně: případnou stoletou povodeň by snížila na úroveň pětileté a vyrovnávala by během roku velmi rozkolísaný průtok řeky.

Ochranáři si ale stojí za svým. „Často není možné včas snížit hladinu nádrží a tak zvýšit jejich retenční prostor. Suché poldry naproti tomu mohou v krátkém čase zadržet velké množství vody, protože v okamžiku, kdy začne stoupat voda, jsou prázdné. Musí být však udržovány v dobrém stavu. Nejúčinnější protipovodňová ochrana je dostatek prostoru pro rozliv vody tam, kde nemůže škodit – do luk, lužních lesů, mokřadů. Voda odsud navíc odtéká velmi pomalu. Příkladem je niva Lužnice, jež během povodní pojala více vody, než celá vltavská kaskáda,“ řekla Jana Vitnerová ze sdružení Arnika.

Proti budování přehrad je i hnutí Duha. „Většina škod při dosavadních povodních vznikla právě na nevhodně regulovaných řekách se zkapacitněnými koryty a na vodních stavbách. Proto na západě, narozdíl od Česka, od těchto tvrdých regulací ustupují. Je to nesmírně drahé a přitom neefektivní. Místo toho je lepší dát řece prostor, kde se může rozlít,“ řekl vodohospodářský expert Duhy Zdeněk Poštulka.

Protipovodňová opatření v regionu od r. 1997:

Pardubický kraj

hotová:
• Třebovka, Opatov,poldr č.1 a 2
• Dětřichovský potok, Opatov, poldr č. 4 a 5
• Dětřichovský potok, Opatov, rekonstrukce úpravy toku
• Třebovka, nádrž Hvězda, zvýšení ochranné funkce
• Tichá Orlice, Králíky, poldr pod Suchým potokem
• Lipkovský potok, Dolní Lipka, poldr
• Chrudimka, Novohradka, Štětín-Tuněchody, ochranná hráz obcí
• Labe, Pardubice, protipovodňová ochrana – 5 samostatných staveb. etap
• Třebovka, Douhá Třebová-Hylváty, úprava toku v obcích
ve stavbě:
• Tichá Orlice, Brandýs n/O, zvýšení ochrany města hrázemi
• Tichá Orlice, Choceň, zvýšení protipovodňové ochrany města
připravené letos k zahájení:
• Doubrava, Vrdy-zbyslav, zvýšení ochrany obcí hrázemi

Královéhradecký kraj

hotová:
• rekonstrukce hrází v Hradci Králové na Orlici a Labi
• rekonstrukce jezu ve Svinarech
• Úpa, Trutnov, rekonstrukce úpravy ve městě
• Ještětický potok, Hroška, poldr
• vodní nádrž (VD) Rozkoš, zvýšení ochranné funkce nádrže
• Divoká Orlice Doudleby n.O., rekonstrukce ochranné hráze
• Labe, Hradec Králové-Předměřice, rekonstrukce hrází
• VD Les Království, zvýšení ochranné funkce nádrže
• Stěnava, Broumov, rekonstrukce úpravy
• Orlice, Nepasice, ochranná hráz
• Čistá, Hostinné, zvýšení ochrany města hrázemi
ve stavbě:
• Albrechtice n/O, ochrana hrázemi a úpravy koryta toku
• Jaroměř, ochrana hrázemi a úpravy koryta toku
připravené letos k zahájení:
• Metuje, Velké Poříčí, ochrana hrázemi a úpravy koryta toku

Zdroj: Povodí Labe