„Cílem je nejen zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících pohybujících se v okolí nádraží, ale také celkové zlepšení prostředí kolem nádraží,“ přiblížil svitavský místostarosta Pavel Čížek.

Výsledkem bude kompletní rekonstrukce ulice 5. května, nové veřejné osvětlení, zvýšení počtu parkovacích míst nebo vytvoření bezbariérového přístupu před budovou vlakového nádraží. „Kromě praktických změn, které reagují na potřeby obyvatel města, vznikne přestavbou také celkově hezčí prostředí díky vzniku nových prvků i obnově zeleně,“ vypočítává přínosy započaté rekonstrukce Pavel Čížek.

Rekonstrukce se pochopitelně neobejde bez dopravních omezení. „V současné době je zákaz vjezdu do části ulice 5. května. Pro chodce jsou připravené koridory, které budou fungovat, dokud nebude možné zajistit bezpečný průchod částí staveniště,“ upřesnila svitavská tisková mluvčí Lucie Macášková.

Jakmile však dospěje rekonstrukce ke kompletní opravě konstrukčních vrstev nových komunikací, chodníků a parkovacích ploch, uzavře se přístup k výpravní budově vlakového nádraží na nezbytně nutnou dobu úplně. Opravy konkrétních úseků město rozvrhlo do dvou etap. První, která právě probíhá, zahrnuje prostor ulice 5. května od Nádražní po Tovární ulici.

„Ukončení této etapy předpokládáme v červenci. Ve druhé je plánována rekonstrukce veřejného prostranství od ulice Nádražní směrem k železničnímu přejezdu. Druhá etapa by měla trvat od srpna do konce listopadu,“ přiblížila Macášková. Na kvalitu práce a dodržení termínů dohlíží dva externí technické dozory.