„Jedná se o opatření pro bezpečný pohyb dětí, žáků a chodců v nepřehledném úseku,“ uvedl starosta Roman Kmošek. Stavba vyšla na 810 tisíc korun a podpořil ho Státní fond dopravní infrastruktury.

Zároveň se na škole modernizuje jazyková a počítačová učebna. Součástí oprav je rozvod školní sítě a internetu a nové vybavení počítačové učebny. Celkově projekt stojí 1,5 milionu korun a podpořily ho Ministerstvo pro místní rozvoj a Místní akční skupiny Litomyšlsko. 

Tereza Ryšanová