„Naši musí chodit do práce a mně se doma u počítače být nechce," sdělila Kateřina Kašparová. Přednost dává veselé zábavě s kamarády na táboře. „Těším se, jak půjdeme plavat nebo bruslit," dodala Katka. Program na celý tento týden pro ně vymýšlel kreativní Pavel Padyásek. „Budeme si hrát, něco hezkého vyrábět, zajdeme do knihovny, kde pro nás připravili program. Naplánovaný máme i celodenní výlet nebo návštěvu muzea," vyjmenovává Pavel. Další plány přizpůsobí počasí.