Již několik let organizuje Integrovaná střední škola Moravská Třebová odbornou praxi pro své žáky u partnerských organizací V Německu.

V uplynulých dvou letech se do projektu Evropské standardy v praktickém odborném vzdělávání (Mobility – Leonardo da Vinci) zapojilo 20 žáků z učebních i studijních oborů z oblasti gastronomie, sociální péče i stavebnictví. Základním cílem projektu bylo zkvalitnit výuku žáků ISŠ Moravská Třebová a připravit je tak co nejlépe pro výkon povolání v oblasti sociální péče, gastronomických služeb a stavebních oborů.

Žáci měli možnost pracovat 1 měsíc na pracovištích dle zaměření svého oboru, procvičit cizojazyčnou komunikace v oblasti odborné terminologie a seznámit se s kulturou a mentalitou obyvatel sousední země.

Zkušenosti pedagogických pracovníků zapojených do projektu i ohlasy samotných žáků svědčí o tom, že zahraniční pracovní zkušenost zvýší možnosti budoucí uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce.

Pavel Petr, ISŠ Moravská Třebová