Lze dát do zástavy automobil a přitom ho stále používat, a nebo to tak nejde? J. B. Polička

Na uvedenou otázku je vcelku snadná odpověď, neboť občanský zákoník obsahuje právní úpravu, která řeší tuto otázku. Zástavní právo k movité věci, kterou je i automobil, vznikne na základě písemné smlouvy. Přičemž v této smlouvě musí být jednoznačně specifikována jak zajišťovaná pohledávka, tak i předmět zástavy. V případě automobilu například pomocí typu, registrační značky, VIN motoru a podobně.

Ke vzniku zástavního práva k vozidlu je nutné, aby bylo předáno zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě určené ve smlouvě a nebo je nutné zástavní smlouvu sepsat ve formě notářského zápisu a zaznamenat toto do rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky. V tom třetím případě pak zástavce (vlastník vozidla) může vozidlo stále používat a přitom toto auto je již tzv. v zástavě. Nicméně pro takový případ je nutné zástavnímu věřiteli doporučit, aby přiměl zástavce vozidlo tzv. havarijně pojistit a vinkulovat výplatu pojistného plnění ve prospěch zástavního věřitele, neboť v případě odcizení vozidla nebo jeho poškození či zničení ztrácí zástavní věřitel jistotu v podobě možného prodeje zastaveného vozidla pro uspokojení pohledávky. Milan Břeň, právník Svitavy