V tomto případě se má zjevně na mysli situace, kdy se v domě nachází více samostatných bytových jednotek (takto i kolaudovaných). Může se jednat i o zcela běžný rodinný dům, ale v němž musí být alespoň dvě samostatné jednotky, třeba i nebytové prostory. V takovém případě se postupuje podle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění a vlastník domu musí zpracovat prohlášení o tzv. vymezení jednotek v domě s náležitostmi v zákoně uvedenými, které se následně předkládá katastrálnímu úřadu. Jedná se o poměrně složitou záležitost a doporučuji toto přenechat na odbornících. Výsledkem procesu je stav, kdy se změní vlastnictví domu na vlastnictví jednotlivých jednotek (bytů, nebytových prostor). Tento postup znáte např. při převodech městských bytů do vlastnictví osob v tzv. panelácích, kdy prvním krokem musí být vymezení jednotek v domě. U rodinného domu může být motivem pro takový postup např. darování dětem nikoli podílu na celém domě ale darování již přímo určené bytové jednotky. Výše zmíněný zákon ale také upravuje další otázky, jako např. postup při výstavbě nových jednotek v domě formou půdní vestavby, nástavby apod.

Milan Břeň, advokát Svitavy