Ptá se L. V. z Jevíčka

V tomto případě přichází v úvahu pořízení závěti s tím, že se v ní buď uvede, že se oné osobě odkazuje veškerý majetek, nebo přesně vyjmenovaný. Ovšem i sepsání závěti má úskalí, neboť jiná pravidla platí pro závěť sepsanou vlastní rukou a jiná pro sepsanou na stroji nebo jinou osobou. Dalším faktickým nebezpečím je, že se např. taková závěť vůbec nenajde – proto lze doporučit sepis závěti u notáře, který ji také uloží. Pozor však na případy, kdy osoba sepisující závěť má potomky (děti, vnuky apod.), protože ti by mohli závěť u soudu napadnout, pokud by jim nepřipadl jejich zákonný podíl (u nezletilých dětí celý tzv. dědický podíl tj. celý podíl, který by jinak získali, nebylo-li by závěti, a u zletilých aspoň polovina).

Jen na okraj, manželovi nemusíte v závěti nic odkázat, on bude mít nárok na polovinu z majetku ve společném jmění manželů. Nicméně potomka můžete tzv. vydědit, pokud jsou splněny zákonné podmínky – např.byl odsouzen pro trestný čin tzv. do vězení na dobu aspoň jeden rok a podobně.

JUDr. MILAN BŘEŇ, Svitavy