Ano, s účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014 došlo ze zákona ke změně občanských sdružení na spolky, které jsou nově evidovány v takzvaném spolkovém rejstříku (obdoba obchodního rejstříku), kam už je nechalo Ministerstvo vnitra České republiky zapsat. Nyní máte povinnost do dvou let změnit název tak, aby obsahoval slovo spolek. Kromě toho je nutné do tří let změnit i stanovy tak, aby nebyly v rozporu se zákonnými ustanoveními NOZ (nový občanský zákoník), když však už od 1. ledna 2014 se stanovy v té části, v níž jsou v rozporu s povinnými ustanoveními NOZ, nemohou používat. Zákon stanoví i sankci pro případ, že se tak nestane a ke změně nedojde, když onou sankcí je zrušení spolku po marném uplynutí lhůty stanovené ve výzvě soudu k provedení změn.

JUDr. MILAN BŘEŇ, advokát, Svitavy, Polička