Tedy rozhodne o tom, kterému z rodičů bude dítě svěřeno do výchovy, případně střídavé výchovy, a kolik bude druhý z manželů na dítě měsíčně přispívat.


Ideální je, pokud se rodiče dítěte o tomto dohodnou; pak soud jejich dohodu schválí. Nedojde-li k dohodě, provádí se dokazování. Často dojde na znalecké posudky o výchovné schopnosti rodičů a poté soud vydá rozsudek, kde mj. stanoví i výši výživného na dítě.


Při stanovení jeho výše vychází z majetkových poměrů povinného rodiče a z potřeb dítěte – tedy jeho výše je pro různé případy různá, ale nikoli neměnná. Dojde-li ke změnám například při nástupu do školy, nebo ke změně majetkových poměrů rodiče, pak soud výši výživného může změnit. U zletilých dětí k tomu přistoupí jen při návrhu podaném tímto dítětem (a jen ode dne podání návrhu), pro nezletilé děti tak učiní i bez návrhu. Pravidlem ale je, že návrh podá rodič za dítě, přičemž zvýšené výživné lze přiznat až tři roky zpětně.


Právní poradna Svitavského deníku je bezplatná. Dotazy pište na adresu redakce Nám. Míru 28, Svitavy, nebo na email svitavsky @denik.cz.


JUDR. MILAN BŘEŇ, advokát ve Svitavách