Odpověď by ve stručnosti mohla znít, že samozřejmě ano. Přímo v občanském zákoníku je uvedeno, že pokud to nezbytně vyžaduje údržba či obhospodařování sousedících pozemků a staveb, pak musí vlastník pozemku či stavby umožnit v nezbytné míře a na nezbytnou dobu vstup na svůj pozemek či stavbu. Jak je z uvedeného patrné, tak jsou tady ale omezení pro zajištění si takového vstupu na cizí pozemek či stavbu, základním je to, že jde o nezbytnost údržby či obhospodařování.

Tedy se domnívám, že například za účelem opravy venkovní fasády můžete na sousedův pozemek vstoupit, ale pokud byste tam chtěl vstoupit např. kvůli instalaci satelitního přijímače, tak už byste zřejmě úspěšný nebyl. Jisté je, že pokud se se sousedem nedomluvíte, budete se muset svého práva domáhat u soudu, který právě bude posuzovat zmíněnou nezbytnost. Rozhodně nelze doporučit, abyste s odkazem na zákon vstoupil na sousedův pozemek bez jeho vědomí.

A snad ještě dodám, že pokud byste při svém vstupu na sousední pozemek nebo stavbu způsobil na nich škodu, pak ji budete povinen nahradit, a to i kdybyste ji nezpůsobil tzv. schválně.

MILAN BŘEŇ, právník Svitavy