Z dotazu není zřejmé, zda k oné chatě vede veřejná cesta či nikoli. Jedna možnost by byla postupovat s využitím zákona o pozemních komunikacích a zkoumat, zda dosavadní přístup (kudy se nyní jezdí) nesplňuje charakter veřejné účelové komunikace. Pokud nikoli, pak by bylo možné využít institut tzv. nezbytné cesty, jak je tento upraven v novém občanském zákoníku (NOZ). Nezbytnou cestu může soud povolit i jako tzv. služebnost (věcné břemeno), ale vždy to bude za úplatu a v takovém rozsahu, který co nejméně obtěžuje souseda. Soud bude vždy zkoumat, zda skutečně nelze nemovitou věc (zde chatu) řádně užívat proto, že není spojena s veřejnou cestou. NOZ však obsahuje i další podmínky pro zřízení anebo naopak pro nepovolení nezbytné cesty. Vždy bude záležet na konkrétních okolnostech případu.

JUDr. MILAN BŘEŇ, advokát, Svitavy, Polička