Z dotazu plyne, že dům má být prodán a nikoli třeba darován a také, že zřejmě bylo skutečně sjednáno předkupní právo pouze pro případ prodeje domu a nikoli i pro případ třeba jeho darování. Tedy musíte učinit písemnou nabídku původnímu majiteli domu a v ní uvést především, za kolik hodláte dům prodat, jaké jsou jiné podmínky prodeje (osobu kupujícího uvádět nemusíte) a doba, do kdy by původní majitel měl cenu zaplatit a podmínky splnit. Tato doba činí dva měsíce, pokud jste dříve nesjednali dobu jinou. Pokud původní majitel v dané době cenu nezaplatí, nebo nevyrovná jiné podmínky prodeje nebo vůbec nezareaguje, pak můžete dům bez obav prodat. Zde je na místě rozlišit, zda jste předkupní právo sjednali jako právo věcné (tedy zda bylo tzv. zapsáno v katastru nemovitostí) a nebo nikoli. Věcné předkupní právo by v tomto případě znamenalo, že pokud nebylo využito, tak ale původnímu majiteli zůstalo nadále zachováno a při případném dalším převodu zase bude mít možnost ho využít.

A snad ještě uvedu, že při porušení předkupního práva platí, že tomu původnímu majiteli nadále zůstává předkupní právo zachováno (a to i kdyby nešlo o to tzv. věcné právo) a dokonce má právo požadovat po novém nabyvateli domu, aby mu dům nabídl ke koupi.

Milan Břeň, advokát Svitavy