Odpověď zní, že samozřejmě ano, ale jsou zde obchodním zákoníkem dána jistá omezení, resp. pravidla, která je nutná dodržet, aby taková kupní smlouva byla platná. Konkrétně se na tento případ vztahuje §135 odst. 2 ve spojení s §196a obchodního zákoníku.

Důležitá je pro tento případ výše základního kapitálu společnosti. Pokud totiž cena vozidla přesahuje deset procent z částky základního kapitálu, pak je nutné, aby se cena vozidla stanovila na základě znaleckého posudku zpracovaného znalcem, který bude jmenován ve speciálním soudním řízení příslušným krajským soudem. Dokonce v případě, že by k takovému prodeji docházelo do tří let ode dne vzniku společnosti, pak by uzavření smlouvy na prodej vozidla musela schválit valná hromada společnosti, což ale ve vašem případě nebude problém, když jste jediným společníkem. Pokud by tento proces nebyl dodržen, pak je taková smlouva na prodej vozidla absolutně neplatná a vlastníkem vozidla se nestanete.

MILAN BŘEŇ, advokát, Svitavy